Αποθήκευση αντιγράφου

Αποθήκευση αντιγράφου του τρέχοντος εγγράφου με άλλο όνομα ή θέση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση αντιγράφου.


Δημιουργεί άλλο αρχείο με τα ίδια περιεχόμενα του τρέχοντος αρχείου. Το τρέχον αρχείο διατηρείται ανοιχτό για επεξεργασία.

File dialogs - such as Open, Save As and the like - are available in two different ways:

Use - LibreOffice - General to shift from one to the other.

Folder selection

Pick up your preferred folder from the pull-down list or type its path name. Autocomplete function can be used to ease typing.

Connect to a server using the File Services dialog.
Select a parent folder from the folder path with Icon Open.

Add a subfolder to the current folder with create new folder.

File name

URL">Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα URL

File type

Επιλέξτε το τύπο αρχείου για το έγγραφο που αποθηκεύετε.Στη περιοχή προβολής, μόνο τα έγγραφα με αυτόν τον τύπο αρχείου θα εμφανίζονται. Οι τύποι αρχείων περιγράφονται στο Πληροφορίες φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

Save with password

Προστατεύει το αρχείο με έναν κωδικό πρόσβασης που πρέπει να εισαχθεί πριν να επιτραπεί στον χρήστη να ανοίξει το αρχείο.

Εικονίδιο σημείωσης

Η αποθήκευση με κωδικό πρόσβασης είναι δυνατή μόνο για τις μορφές εγγράφων του LibreOffice που βασίζονται σε XML.


Automatic file name extension

Enforces the Open Document Format (ODF) when checked.

Κρυπτογράφηση με κλειδί GPG

Χρησιμοποιήστε δημόσια κλειδιά OpenPGP για να κρυπτογραφήσετε έγγραφα.

Save

Αποθηκεύει το αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!