Αποθήκευση αντιγράφου

Αποθήκευση αντιγράφου του τρέχοντος εγγράφου με άλλο όνομα ή θέση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση αντιγράφου.


Δημιουργεί άλλο αρχείο με τα ίδια περιεχόμενα του τρέχοντος αρχείου. Το τρέχον αρχείο διατηρείται ανοιχτό για επεξεργασία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!