Αποθήκευση απομακρυσμένου...

Αποθηκεύει έγγραφο που βρίσκεται σε υπηρεσία απομακρυσμένου αρχείου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση απομακρυσμένου....

Παρατεταμένο πάτημα στο εικονίδιο Αποθήκευση και επιλογή Αποθήκευση απομακρυσμένου αρχείου....

Εικονίδιο αποθήκευσης

Αποθήκευση


Ένας απομακρυσμένος διακομιστής αρχείων είναι υπηρεσία ιστού που αποθηκεύει έγγραφα με ή χωρίς έλεγχο εισόδου, έλεγχο εξόδου, στοιχεία ελέγχου έκδοσης και αντίγραφα ασφαλείας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!