Αποθήκευση

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση.

+S

Ανοίξτε τη βασική γραμμή ή τη γραμμή δεδομένα πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο αποθήκευσης

Αποθήκευση


Εικονίδιο σημείωσης

Όταν επεξεργάζεστε μια καταχώριση Αυτόματου κειμένου, αυτή η εντολή μετατρέπεται σε Αποθήκευση αυτόματου κειμένου..


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!