Αποθήκευση

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αποθήκευση

Αποθήκευση

Από το πληκτρολόγιο:

+S


note

Όταν επεξεργάζεστε μια καταχώριση Αυτόματου κειμένου, αυτή η εντολή μετατρέπεται σε Αποθήκευση αυτόματου κειμένου..


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!