Κλείσιμο

Κλείνει το τρέχον έγγραφο χωρίς έξοδο από το πρόγραμμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιέξτε Αρχείο - Κλείσιμο.


Η εντολή Close κλείνει όλα τα ανοικτά παράθυρα του τρέχοντος έγγραφου.

Εάν έχετε κάνει αλλαγές στο τρέχον έγγραφο, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Όταν κλείνετε το τελευταίο ανοικτό παράθυρο εγγράφου, θα δείτε το Κέντρο έναρξης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!