Κλείσιμο

Κλείνει το τρέχον έγγραφο χωρίς έξοδο από το πρόγραμμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Κλείσιμο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Κλείσιμο.

Στο επάνω δεξιά μενού (☰), επιλέξτε Κλείσιμο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Κλείσιμο

Κλείσιμο


Η εντολή Close κλείνει όλα τα ανοικτά παράθυρα του τρέχοντος έγγραφου.

Εάν έχετε κάνει αλλαγές στο τρέχον έγγραφο, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Όταν κλείνετε το τελευταίο ανοικτό παράθυρο εγγράφου, θα δείτε το Κέντρο έναρξης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!