Επιλογή φίλτρου

Επιτρέπει την επιλογή ενός φίλτρου εισαγωγής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Άνοιγμα τύπου αρχείου που είναι άγνωστος στο LibreOffice και δεν είναι αρχείο κειμένου.


Κατάλογος φίλτρων

Επιλέξτε το φίλτρο εισαγωγής για το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε.

Αν το LibreOffice δεν αναγνωρίζει τον τύπο αρχείου του εγγράφου που θέλετε να ανοίξετε, δοκιμάστε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!