Επιλογή διαδρομής

Ορίζει διαδρομές αρχείων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πλήκτρο επιλογής διαδρομής σε διάφορους οδηγούς.

Πατήστε στο πλήκτρο Επεξεργασία για λίγες καταχωρίσεις στο - LibreOffice - Διαδρομές


Επιλογή

Επιλέγει την ενδεδειγμένη διαδρομή.

Διαδρομή:

Εισάγετε ή επιλέξτε την διαδρομή από τον κατάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!