Άνοιγμα απομακρυσμένου

Ανοίγει έγγραφο που βρίσκεται σε υπηρεσία απομακρυσμένου αρχείου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα απομακρυσμένου.

Πατήστε το πλήκτρο Απομακρυσμένα αρχεία στο Κέντρο έναρξης.

Παρατεταμένο πάτημα του εικονιδίου Άνοιγμα και επιλογή Άνοιγμα απομακρυσμένου αρχείου.

Εικονίδιο ανοίγματος

Άνοιγμα αρχείου


Ένας απομακρυσμένος διακομιστής αρχείων είναι υπηρεσία ιστού που αποθηκεύει έγγραφα με ή χωρίς μεταβίβαση ελέγχου, ανάληψη ελέγχου, στοιχεία ελέγχου έκδοσης και αντίγραφα ασφαλείας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!