Άνοιγμα

Ανοίγει ένα τοπικό ή απομακρυσμένο αρχείο. Είναι δυνατό το άνοιγμα πολλών αρχείων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα.

Από το κέντρο εκκίνησης:

Άνοιγμα αρχείου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο ανοίγματος

Άνοιγμα αρχείου

Από το πληκτρολόγιο:

+O


Παράθυρα διαλόγου αρχείων - όπως Άνοιγμα, Αποθήκευση ως και παρόμοια - είναι διαθέσιμα με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Χρησιμοποιήστε - LibreOffice - Γενικά για μετάβαση από το ένα στο άλλο.

note

Εάν το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε περιέχει τεχνοτροπίες, εφαρμόστε ειδικούς κανόνες.


Επιλογή φακέλου

Επιλέξτε το φάκελο που προτιμάτε από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο, ή πληκτρολογήστε το όνομα της διαδρομής του. Η λειτουργία Αυτόματη συμπλήρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει την πληκτρολόγηση.

Συνδεθείτε σε διακομιστή χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες αρχείων.
Επιλέξτε έναν γονικό φάκελο από τη διαδρομή φακέλου με το  Εικονίδιο Άνοιγμα.

Προσθέστε έναν υποφάκελο στον τρέχοντα φάκελο με Δημιουργία νέου φακέλου.

Τοποθεσίες και αρχεία

Προσθέστε τον τρέχοντα φάκελο στις αγαπημένες σας τοποθεσίες χρησιμοποιώντας το +. Αφαιρέστε ένα επιλεγμένο μέρος από τον κατάλογο με -.

Εμφανίζει τα αρχεία και τους φακέλους στο φάκελο στον οποίο βρίσκεστε. Πατήστε στις κεφαλίδες των στηλών για να ταξινομήσετε τα ονόματα, τους τύπους, τα μεγέθη ή τις ημερομηνίες των αρχείων σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

tip

Για να ανοίξετε περισσότερα από ένα έγγραφα ταυτόχρονα, το καθένα σε ένα δικό του παράθυρο, κρατήστε πατημένο το , ενώ πατάτε τα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε στο Άνοιγμα.


Οι διάλογοι αρχείων των σύγχρονων συστημάτων παρουσιάζουν πολλά χαρακτηριστικά για χειρισμό αρχείων. Τα περισσότερα σας επιτρέπουν να μετονομάσετε, να διαγράψετε, να δημιουργήσετε αρχεία, να ταξινομήσετε καταλόγους αρχείων, να εμφανίσετε αρχεία και φακέλους σε προβολές εικονιδίων, δένδρων ή καταλόγων, να διατρέξετε το δένδρο του φακέλου του συστήματος αρχείων και πολλά άλλα. Χρησιμοποιήστε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού για να πάρετε έναν κατάλογο των εντολών των επιλεγμένων αρχείων στην περιοχή εμφάνισης.

Όνομα αρχείου

Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή διαδρομής για το αρχείο.

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα στον διάλογο:

  1. Το LibreOffice έχει μία λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης, η οποία ενεργοποιείται σε κάποιο κείμενο και πλαίσια καταλόγου. Παραδείγματος χάρη, εισάγετε στο πεδίο URL και η λειτουργία της αυτόματης συμπλήρωσης εμφανίζει το πρώτο αρχείο ή τον πρώτο κατάλογο που βρίσκεται ο οποίος ξεκινά με το γράμμα "a".

  2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μεταβείτε σε άλλα αρχεία και καταλόγους. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος για να εμφανίσετε υφιστάμενο υποκατάλογο στο πεδίο URL. Η γρήγορη αυτόματη συμπλήρωση είναι διαθέσιμη εάν πατήσετε το πλήκτρο End μετά την εισαγωγή τμήματος του URL. Μόλις βρείτε το έγγραφο ή τον κατάλογο που θέλετε, πατήστε Enter.

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε, ή επιλέξτε Όλα τα αρχεία (*) για να εμφανίσετε έναν κατάλογο με όλα τα αρχεία του φακέλου.

Έκδοση

Εάν υπάρχουν πολλαπλές εκδόσεις του επιλεγμένου αρχείου, επιλέξτε την έκδοση που θέλετε να ανοίξετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε πολλαπλές εκδόσεις ενός εγγράφου επιλέγοντας Αρχείο - Εκδόσεις. Οι εκδόσεις ενός εγγράφου ανοίγονται μόνο για ανάγνωση.

Μόνο για ανάγνωση

Ανοίγει το αρχείο μόνο για ανάγνωση.

Άνοιγμα

Ανοίγει τα επιλεγμένα έγγραφα.

Άνοιγμα εγγράφων με πρότυπα

Όταν ανοίγετε έγγραφο που δημιουργήθηκε από πρότυπο, το LibreOffice ελέγχει να δει εάν το πρότυπο έχει τροποποιηθεί από την τελευταία φορά που άνοιξε το έγγραφο, Εάν το πρότυπο αλλάχτηκε, εμφανίζεται ένας διάλογος όπου μπορείτε να επιλέξετε ποιες τεχνοτροπίες θα εφαρμοστούν στο έγγραφο.

Το LibreOffice αναγνωρίζει τα πρότυπα που βρίσκονται σε οποιονδήποτε κατάλογο που ορίστηκε για Πρότυπα στο - LibreOffice - Διαδρομές.

Εάν δεν μπορεί να βρεθεί έγγραφο που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο, εμφανίζεται ένας διάλογος που σας ζητά πώς να συνεχίσει την επόμενη φορά που θα ανοιχτεί το έγγραφο.

Για να σπάσετε τον σύνδεσμο μεταξύ του εγγράφου και του προτύπου που λείπει, πατήστε Όχι, αλλιώς το LibreOffice θα ψάξει για το πρότυπο την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το έγγραφο.

note

Όταν χρησιμοποιείτε Αρχείο - Αποθήκευση ως και επιλέξετε φίλτρο προτύπου για να αποθηκεύσετε ένα πρότυπο σε κατάλογο που δεν ορίζεται στη διαδρομή Προτύπων, τότε τα έγγραφα που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο δεν θα σημειωθούν.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!