Άνοιγμα

Ανοίγει τοπικό ή απομακρυσμένο αρχείο, ή εισάγει ένα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα.

+O

Στην Βασική γραμμή εργαλείων, πατήστε

Εικονίδιο ανοίγματος

Άνοιγμα αρχείου


Το LibreOffice χρησιμοποιεί τον εγγενή διάλογο επιλογής αρχείου του διαχειριστή παραθύρων του λειτουργικού σας συστήματος για την εντολή Άνοιγμα.

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε περιέχει τεχνοτροπίες, εφαρμόστε ειδικούς κανόνες.


Περιοχή εμφάνισης

Εμφανίζει τα αρχεία και τους φακέλους στον φάκελο στον οποίο βρίσκεστε. Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο, και μετά πατήστε Άνοιγμα.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να ανοίξετε περισσότερα από ένα έγγραφα ταυτόχρονα, με το καθένα στο δικό του παράθυρο, κρατήστε πατημένο το , ενώ πατάτε στα αρχεία και μετά πατήστε Άνοιγμα.


Οι διάλογοι αρχείων των σύγχρονων συστημάτων παρουσιάζουν πολλά χαρακτηριστικά για χειρισμό αρχείων. Τα περισσότερα σας επιτρέπουν να μετονομάσετε, να διαγράψετε, να δημιουργήσετε αρχεία, να ταξινομήσετε καταλόγους αρχείων, να εμφανίσετε αρχεία και φακέλους σε προβολές εικονιδίων, δένδρων ή καταλόγων, να διατρέξετε το δένδρο του φακέλου του συστήματος αρχείων και πολλά άλλα. Χρησιμοποιήστε το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού για να πάρετε έναν κατάλογο των εντολών των επιλεγμένων αρχείων στην περιοχή εμφάνισης.

Όνομα αρχείου

Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή διαδρομής για το αρχείο.

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα στον διάλογο:

  1. Το LibreOffice έχει μία λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης, η οποία ενεργοποιείται σε κάποιο κείμενο και πλαίσια καταλόγου. Παραδείγματος χάρη, εισάγετε στο πεδίο URL και η λειτουργία της αυτόματης συμπλήρωσης εμφανίζει το πρώτο αρχείο ή τον πρώτο κατάλογο που βρίσκεται ο οποίος ξεκινά με το γράμμα "a".

  2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μεταβείτε σε άλλα αρχεία και καταλόγους. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος για να εμφανίσετε υφιστάμενο υποκατάλογο στο πεδίο URL. Η γρήγορη αυτόματη συμπλήρωση είναι διαθέσιμη εάν πατήσετε το πλήκτρο End μετά την εισαγωγή τμήματος του URL. Μόλις βρείτε το έγγραφο ή τον κατάλογο που θέλετε, πατήστε Enter.

Έκδοση

Εάν υπάρχουν πολλαπλές εκδόσεις του επιλεγμένου αρχείου, επιλέξτε την έκδοση που θέλετε να ανοίξετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε πολλαπλές εκδόσεις ενός εγγράφου επιλέγοντας Αρχείο - Εκδόσεις. Οι εκδόσεις ενός εγγράφου ανοίγονται μόνο για ανάγνωση.

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε, ή επιλέξτε Όλα τα αρχεία (*) για να εμφανίσετε έναν κατάλογο με όλα τα αρχεία του φακέλου.

Άνοιγμα

Ανοίγει τα επιλεγμένα έγγραφα.

Εισαγωγή

Εάν ανοίξατε τον διάλογο επιλέγοντας Εισαγωγή - Έγγραφο, το πλήκτρο Άνοιγμα μετονομάζεται Εισαγωγή. Εισάγει το επιλεγμένο αρχείο στο τρέχον έγγραφο στη θέση του δρομέα.

Μόνο για ανάγνωση

Ανοίγει το αρχείο μόνο για ανάγνωση.

Άνοιγμα εγγράφων με πρότυπα

Όταν ανοίγετε έγγραφο που δημιουργήθηκε από πρότυπο, το LibreOffice ελέγχει να δει εάν το πρότυπο έχει τροποποιηθεί από την τελευταία φορά που άνοιξε το έγγραφο, Εάν το πρότυπο αλλάχτηκε, εμφανίζεται ένας διάλογος όπου μπορείτε να επιλέξετε ποιες τεχνοτροπίες θα εφαρμοστούν στο έγγραφο.

Το LibreOffice αναγνωρίζει τα πρότυπα που βρίσκονται σε οποιονδήποτε κατάλογο που ορίστηκε για Πρότυπα στο - LibreOffice - Διαδρομές.

Εάν δεν μπορεί να βρεθεί έγγραφο που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο, εμφανίζεται ένας διάλογος που σας ζητά πώς να συνεχίσει την επόμενη φορά που θα ανοιχτεί το έγγραφο.

Για να σπάσετε τον σύνδεσμο μεταξύ του εγγράφου και του προτύπου που λείπει, πατήστε Όχι, αλλιώς το LibreOffice θα ψάξει για το πρότυπο την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το έγγραφο.

note

Όταν χρησιμοποιείτε Αρχείο - Αποθήκευση ως και επιλέξετε φίλτρο προτύπου για να αποθηκεύσετε ένα πρότυπο σε κατάλογο που δεν ορίζεται στη διαδρομή Προτύπων, τότε τα έγγραφα που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο δεν θα σημειωθούν.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!