Επαγγελματικές κάρτες

Καθορίστε την εμφάνιση των επαγγελματικών σας καρτών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Επαγγελματικές κάρτες.


Περιεχόμενο

Επιλέξτε ένα σχέδιο διάταξης για την επαγγελματική σας κάρτα.

Επιλέξτε μία κατηγορία επαγγελματικών καρτών στο πλαίσιο Αυτόματο κείμενο - Ενότητα και μετά πατήστε μια διάταξη στον κατάλογο Περιεχόμενο.

Ενότητα Αυτόματου κειμένου

Επιλέξτε μία κατηγορία επαγγελματικών καρτών και μετά πατήστε σε μία διάταξη στον κατάλογο Περιεχόμενο.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!