Μέσο

Επιλέξτε το μέγεθος της επαγγελματικής σας κάρτας από έναν αριθμό προκαθορισμένων μορφών μεγέθους, ή μία μορφή μεγέθους που ορίζετε στην καρτέλαΜορφή .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές Κάρτες - Μέσο.


Μορφή

Επιλέξτε μία μορφή μεγέθους για την επαγγελματική σας κάρτα.

Συνεχής

Εκτυπώνει επαγγελματικές κάρτες σε συνεχές χαρτί.

Φύλλο

Εκτυπώνει επαγγελματικές κάρτες σε μεμονωμένα φύλλα.

Είδος

Επιλέξτε την μάρκα του χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Κάθε μάρκα έχει τις δικές της μορφοποιήσεις μεγέθους.

Τύπος

Επιλέξτε τη μορφή μεγέθους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι διαθέσιμες μορφές εξαρτώνται από την επιλογή στον κατάλογο Εταιρεία. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή μεγέθους, επιλέξτε [Χρήστης] και έπειτα πατήστε στην καρτέλα Μορφή για να ορίσετε τη μορφή.

Πληροφορίες

Ο τύπος χαρτιού και οι διαστάσεις της επαγγελματικής κάρτας εμφανίζονται στο κάτω μέρος της περιοχής Μορφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!