Επαγγελματικές κάρτες

Σχεδιάστε και δημιουργήστε τις δικές σας επαγγελματικές κάρτες. Μπορείτε να επιλέξετε από έναν αριθμό προκαθορισμένων μορφών μεγέθους ή να δημιουργήσετε τις δικές σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες.


Μέσο

Επιλέξτε το μέγεθος της επαγγελματικής σας κάρτας από έναν αριθμό προκαθορισμένων μορφών μεγέθους, ή μία μορφή μεγέθους που ορίζετε στην καρτέλαΜορφή .

Επαγγελματικές κάρτες

Καθορίστε την εμφάνιση των επαγγελματικών σας καρτών.

Προσωπικά δεδομένα

Περιέχει προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας για επαγγελματικές κάρτες. Οι διατάξεις για τις επαγγελματικές κάρτες μπορούν να επιλεγούν στην καρτέλα Επαγγελματικές κάρτες.

Εργασία

Περιέχει πληροφορίες επικοινωνίας για τις επαγγελματικές κάρτες που χρησιμοποιούν μία διάταξη από την κατηγορία 'Επαγγελματικές Κάρτες, Εργασία'. Οι διατάξεις των επαγγελματικών καρτών μπορούν να επιλεγούν στην καρτέλα Επαγγελματικές κάρτες.

Μορφή

Ορίστε τις επιλογές μορφής χαρτιού.

Επιλογές

Ορίζει επιπλέον επιλογές για τις ετικέτες ή τις επαγγελματικές σας κάρτες, συμπεριλαμβανομένου του συγχρονισμού κειμένου και των ρυθμίσεων εκτυπωτή.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!