Επιλογές

Ορίζει επιπλέον επιλογές για τις ετικέτες ή τις επαγγελματικές σας κάρτες, συμπεριλαμβανομένου του συγχρονισμού κειμένου και των ρυθμίσεων εκτυπωτή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Επιλογές.


Ολόκληρη σελίδα

Δημιουργία πλήρους σελίδας με ετικέτες ή επαγγελματικές κάρτες.

Μεμονωμένη Ετικέτα

Εκτύπωση μίας μεμονωμένης ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας σε μία σελίδα.

Στήλη

Εισάγετε τον αριθμό ετικετών ή επαγγελματικών καρτών που θέλετε να έχετε σε μία γραμμή στη σελίδα σας.

Γραμμή

Εισάγετε τον αριθμό γραμμών από ετικέτες ή επαγγελματικές κάρτες που θέλετε να έχετε στη σελίδα σας.

Συγχρονισμός περιεχομένων

Επιτρέπει την τροποποίηση μίας μεμονωμένης ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας και ενημερώνει τα περιεχόμενα των υπολοίπων ετικετών ή επαγγελματικών καρτών στη σελίδα όταν πατάτε το πλήκτρο Συγχρονισμός ετικετών.

Συγχρονισμός ετικετών

Το πλήκτρο Συγχρονισμός ετικετώνεμφανίζεται στο έγγραφο σας μόνο εάν είχατε επιλέξει το Συγχρονισμός περιεχομένων στην καρτέλα Επιλογές όταν δημιουργήσατε τις ετικέτες ή τις επαγγελματικές κάρτες.

Αντιγράφει τα περιεχόμενα της άνω αριστερής ετικέτας ή επαγγελματικής κάρτας στις υπόλοιπες ετικέτες ή επαγγελματικές κάρτες της σελίδας.

Εκτυπωτής

Εμφανίζει το όνομα τού τρέχοντος επιλεγμένου εκτυπωτή.

Ρύθμιση

Ανοίγει τον διάλογο Ρύθμιση εκτυπωτή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!