Ετικέτες

Καθορίστε το κείμενο ετικέτας και επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για την ετικέτα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Νέο - Ετικέτες - Ετικέτες.


Επιγραφή

Πληκτρολογήστε ή εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στις ετικέτες.

Κείμενο ετικέτας

Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στην ετικέτα. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα πεδίο βάσης δεδομένων.

Διεύθυνση

Δημιουργεί μια ετικέτα με τη διεύθυνση επιστροφής σας. Το κείμενο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πεδίο Κείμενο Ετικέτας θα διαγραφεί.

Εικονίδιο σημείωσης

Για αλλαγή της διεύθυνσης επιστροφής, επιλέξτε - LibreOffice και έπειτα πατήστε στην καρτέλα Δεδομένα χρήστη.


Βάση δεδομένων

Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πηγή δεδομένων για την ετικέτα σας.

Πίνακας

Επιλέξτε τον πίνακα βάσης δεδομένων που περιέχει το πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην ετικέτα σας.

Πεδίο βάσης δεδομένων

Επιλέξτε το πεδίο βάσης δεδομένων που θέλετε και έπειτα πατήστε στο βέλος στα αριστερά αυτού του πλαισίου για να εισάγετε το πεδίο στο πλαίσιο Κείμενο ετικέτας.

Το όνομα του πεδίου βάσης δεδομένων περικλείεται από παρενθέσεις στο πλαίσιο Κείμενο ετικέτας. Εάν θέλετε, μπορείτε να διαχωρίσετε τα πεδία βάσης δεδομένων με κενά διαστήματα. Πατήστε Enter για να εισάγετε ένα πεδίο βάσης δεδομένων σε μια νέα γραμμή.

Μορφή

Μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη μορφή μεγέθους για την ετικέτα σας, ή μια μορφή μεγέθους που θα ορίσετε στην καρτέλα Μορφή.

Συνεχής

Εκτυπώνει ετικέτες σε συνεχόμενο χαρτί.

Φύλλο

Εκτυπώνει ετικέτες σε ξεχωριστά φύλλα.

Είδος

Επιλέξτε το είδος του χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Κάθε είδος έχει τις δικές του μορφοποιήσεις μεγέθους.

Τύπος

Επιλέξτε τη μορφή μεγέθους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι διαθέσιμες μορφές εξαρτώνται από την εταιρεία που επιλέξατε στον κατάλογο Εταιρεία. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή ετικέτας, επιλέξτε [Χρήστης] και έπειτα πατήστε στην καρτέλα Μορφή για να ορίσετε τη μορφή.

Πληροφορίες

Ο τύπος χαρτιού, οι διαστάσεις της ετικέτας και το πλέγμα ετικετών εμφανίζονται στο κάτω μέρος της περιοχής Μορφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!