Ετικέτες

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ετικέτες. Οι ετικέτες δημιουργούνται σε ένα έγγραφο κειμένου. Μπορείτε να εκτυπώσετε ετικέτες χρησιμοποιώντας μια προκαθορισμένη ή μια προσαρμοσμένη μορφή χαρτιού.

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε μία μονή Ετικέτα ή μια ολόκληρη σελίδα από ετικέτες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες.


Ετικέτες

Καθορίστε το κείμενο ετικέτας και επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για την ετικέτα.

Μορφή

Ορίστε τις επιλογές μορφής χαρτιού.

Επιλογές

Ορίζει επιπλέον επιλογές για τις ετικέτες ή τις επαγγελματικές σας κάρτες, συμπεριλαμβανομένου του συγχρονισμού κειμένου και των ρυθμίσεων εκτυπωτή.

Δημιουργία εγγράφου

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο για επεξεργασία.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!