Κύριο έγγραφο

Χρησιμοποιήστε ένα κύριο έγγραφο για την οργάνωση πολύπλοκων έργων, όπως ένα βιβλίο. Ένα κύριο έγγραφο μπορεί να περιέχει τα ξεχωριστά αρχεία κάθε κεφαλαίου ενός βιβλίου, καθώς και έναν πίνακα περιεχομένων και ένα ευρετήριο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Νέο - Κύριο έγγραφο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!