Δημιουργία

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Νέο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία.

Στο επάνω δεξιό μενού (☰), επιλέξτε Δημιουργία.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο δημιουργίας

Δημιουργία (το εικονίδιο δείχνει τον τύπο του νέου εγγράφου).

Από το κέντρο εκκίνησης:

Πατήστε στο εικονίδιο του αντίστοιχου τύπου εγγράφου.

Από το πληκτρολόγιο:

+N


Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο από πρότυπο, επιλέξτε Δημιουργία - Πρότυπα.

Ένα πρότυπο είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει τα στοιχεία σχεδίασης για ένα έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων μορφοποίησης κειμένου, παρασκηνίων, πλαισίων, γραφικών, πεδίων, διάταξη σελίδας και κειμένου.

Εικονίδιο

Όνομα

Λειτουργία

Εικονίδιο Έγγραφο κειμένου

Έγγραφο κειμένου

Δημιουργεί ένα έγγραφο κειμένου στο LibreOffice Writer.

Εικονίδιο Υπολογιστικό φύλλο

Υπολογιστικό φύλλο

Δημιουργεί ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου στο LibreOffice Calc.

Εικονίδιο Παρουσίαση

Παρουσίαση

Δημιουργεί ένα έγγραφο παρουσίασης στο LibreOffice Impress.

Εικονίδιο Σχεδίαση

Σχεδίαση

Δημιουργεί ένα έγγραφο σχεδίασης στο LibreOffice Draw.

Εικονίδιο Τύπου

Τύπος

Δημιουργεί ένα έγγραφο τύπου στο LibreOffice Math.

Εικονίδιο Βάση δεδομένων

Βάση δεδομένων

Ανοίγει τον Οδηγό βάσης δεδομένων για δημιουργία αρχείου βάσης δεδομένων .

Εικονίδιο Έγγραφο HTML

Έγγραφο HTML

Δημιουργεί ένα έγγραφο HTML.

Εικονίδιο εγγράφου φόρμας XML

Έγγραφο μορφής ΧML

Δημιουργεί ένα έγγραφο XForms.

Εικονίδιο Ετικέτες

Ετικέτες

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ετικέτες όπου μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές για τις ετικέτες σας και, στη συνέχεια, δημιουργεί ένα έγγραφο κειμένου για τις ετικέτες στο LibreOffice Writer.

Εικονίδιο Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επαγγελματικές κάρτες όπου μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές για τις επαγγελματικές σας κάρτες και, στη συνέχεια, δημιουργεί ένα έγγραφο κειμένου στο LibreOffice Writer.

Εικονίδιο Κύριο έγγραφο

Κύριο έγγραφο

Δημιουργεί ένα κύριο έγγραφο.

Εικονίδιο Πρότυπα

Πρότυπα

Δημιουργεί ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας ένα υπάρχον πρότυπο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!