Δημιουργία

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Νέο.

Το εικονίδιοΔημιουργίαστην Βασική γραμμή εργαλείων (το εικονίδιο εμφανίζει τον τύπο του νέου εγγράφου).

Εικονίδιο νέου

Δημιουργία

Πλήκτρα +N


Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο από πρότυπο, επιλέξτε Δημιουργία - Πρότυπα.

Ένα πρότυπο είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει τα στοιχεία σχεδίασης για ένα έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων μορφοποίησης κειμένου, παρασκηνίων, πλαισίων, γραφικών, πεδίων, διάταξη σελίδας και κειμένου.

Εικονίδιο

Όνομα

Λειτουργία

Εικονίδιο

Έγγραφο κειμένου

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο κειμένου στο LibreOffice Writer.

Εικονίδιο

Υπολογιστικό φύλλο

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο υπολογιστικού φύλλου στο LibreOffice Calc.

Εικονίδιο

Παρουσίαση

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο παρουσίασης στο LibreOffice Impress.

Εικονίδιο

Σχεδίαση

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο σχεδίασης στο LibreOffice Draw.

Εικονίδιο

Βάση δεδομένων

Ανοίγει τον Οδηγό βάσης δεδομένων για να δημιουργήσει ένα αρχείο βάσης δεδομένων.

Εικονίδιο

Έγγραφο HTML

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο HTML.

Εικονίδιο

Έγγραφο μορφής ΧML

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο XForms.

Εικονίδιο

Κύριο έγγραφο

Δημιουργεί ένα νέο κύριο έγγραφο.

Εικονίδιο

Τύπος

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο τύπου στο LibreOffice Math.

Εικονίδιο

Ετικέτες

Ανοίγει τον διάλογο Ετικέτες όπου μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές για τις ετικέτες σας και έπειτα δημιουργεί ένα νέο έγγραφο κειμένου για τις ετικέτες στο LibreOffice Writer.

Εικονίδιο

Επαγγελματικές κάρτες

Ανοίγει τον διάλογο Επαγγελματικές κάρτες όπου μπορείτε να καθορίσετε τις επιλογές για τις επαγγελματικές κάρτες σας και μετά δημιουργεί ένα νέο έγγραφο κειμένου στο LibreOffice Writer.

Εικονίδιο

Πρότυπα

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο χρησιμοποιώντας ένα υπάρχον πρότυπο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!