Δημιουργία

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Νέο.

Το εικονίδιοΔημιουργίαστην Βασική γραμμή εργαλείων (το εικονίδιο εμφανίζει τον τύπο του νέου εγγράφου).

Εικονίδιο νέου

Δημιουργία

Πλήκτρα +N


Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο από πρότυπο, επιλέξτε Δημιουργία - Πρότυπα.

Ένα πρότυπο είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει τα στοιχεία σχεδίασης για ένα έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων μορφοποίησης κειμένου, παρασκηνίων, πλαισίων, γραφικών, πεδίων, διάταξη σελίδας και κειμένου.

Εικονίδιο

Όνομα

Λειτουργία

Icon Text Document

Έγγραφο κειμένου

Creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Spreadsheet

Υπολογιστικό φύλλο

Creates a spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Icon Presentation

Παρουσίαση

Creates a presentation document in LibreOffice Impress.

Icon Drawing

Σχεδίαση

Creates a drawing document in LibreOffice Draw.

Icon Formula

Τύπος

Creates a formula document in LibreOffice Math.

Icon Database

Βάση δεδομένων

Ανοίγει τον Οδηγό βάσης δεδομένων για δημιουργία αρχείου βάσης δεδομένων .

Icon HTML Document

Έγγραφο HTML

Creates a HTML document.

Icon XML Form Document

Έγγραφο μορφής ΧML

Creates a XForms document.

Icon Labels

Ετικέτες

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a text document for the labels in LibreOffice Writer.

Icon Business Cards

Επαγγελματικές κάρτες

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a text document in LibreOffice Writer.

Icon Master Document

Κύριο έγγραφο

Creates a master document.

Icon Templates

Πρότυπα

Creates a document using an existing template.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!