Μενού Επεξεργασία

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αναίρεση.

+Z

Στη Βασική γραμμήν ή στη γραμμή Δεδομένα πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο

Αναίρεση

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ακύρωση αναίρεσης.

Στην Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Ακύρωση αναίρεσης

επιλέξτε Επεξεργασία - Επανάληψη.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αποκοπή.

+X

Στην Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Αποκοπή

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντιγραφή.

+C

Στην Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Αντιγραφή

Επιλέξτε Επεξεργασία - Επικόλληση.

+V

Στην Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Επικόλληση

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση - Ειδική επικόλληση.

+ Shift + V.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση - Επικόλληση αμορφοποίητου κειμένου.

Δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Ειδική επικόλληση - Αμορφοποίητο κείμενο.

+ Alt + Shift + V.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση - Επικόλληση ένθετου πίνακα.

Δεξιοπατήστε στο κελί πίνακα προορισμού για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Ειδική επικόλληση - Ένθετος πίνακας.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση - Επικόλληση ως γραμμές από πάνω.

Δεξιοπατήστε στο κελί πίνακα προορισμού για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Ειδική επικόλληση - Γραμμές από πάνω.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση - Επικόλληση ως στήλες πριν.

Δεξιοπατήστε στο κελί πίνακα προορισμού για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Ειδική επικόλληση - Προηγούμενες στήλες.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή όλων.

+A

Εικονίδιο

Επιλογή όλων

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Εγγραφή.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Εμφάνιση.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Διαχείριση.

Επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Διαχείριση - Κατάλογος.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή και επεξεργασία αλλαγών. Εμφανίζεται ο διάλογος Αυτόματη διόρθωση.
Πατήστε το πλήκτρο Επεξεργασία αλλαγών και πλοηγηθείτε στην καρτέλα Κατάλογος.

Επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Διαχείριση - Φίλτρο.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Συγχώνευση εγγράφου.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Σύγκριση εγγράφου.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Προστασία

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Σχόλιο.

Επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Διαχείριση - Κατάλογος.
Πατήστε μια καταχώριση στον κατάλογο και ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος.
Επιλέξτε Επεξεργασία σχολίου.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση.

+F

Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση & αντικατάσταση.

+H

Στη Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Εύρεση & αντικατάσταση

Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση & αντικατάσταση - Γνωρίσματα.

Επιλέξτε το πλήκτρο Επεξεργασία - Εύρεση & αντικατάσταση - Μορφή.

Επιλέξτε Προβολή - Πλοηγητής.

Στη Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Πλοήγηση Ναι/Όχι

Επιλέξτε Εργαλεία - Βάση δεδομένων βιβλιογραφίας.

Choose Edit - External Links.

Choose Edit - External Links - Modify (DDE links only).

Επιλέξτε ένα πλαίσιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία - Αντικείμενο OLE - Ιδιότητες.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του επιλεγμένου πλαισίου, επιλέξτε Ιδιότητες.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντικείμενο OLE..

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντικείμενο OLE - Επεξεργασία, επίσης στο μενού περιβάλλοντος του επιλεγμένου αντικειμένου.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντικείμενο OLE - Άνοιγμα.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αναφορά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!