Μενού περιβάλλοντος Συλλογή

Καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής ενός επιλεγμένου αντικειμένου γραφικών στο έγγραφο.

Εισάγει ένα αντίγραφο από το επιλεγμένο αντικείμενο γραφικών μέσα στο έγγραφο.

Εισάγει το επιλεγμένο γραφικό ως σύνδεσμο.

Η εντολή Προεπισκόπηση επιδεικνύει το επιλεγμένο γραφικό.

Αναθέτει ένα τίτλο σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο της Συλλογής.

Διαγράφει το επιλεγμένο γραφικό μετά από επιβεβαίωση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!