Εμφάνιση και απόκρυψη αγκυρωμένων παραθύρων

Κάθε προσαρτημένο παράθυρο έχει ένα εικονίδιο για να ελέγχει τις ιδιότητες εμφάνισης του παραθύρου.

Πατήστε το εικονίδιο, για να εμφανιστεί ή να κρυφτεί ένα αγκυρωμένο παράθυρο.

Αυτόματη εμφάνιση και Αυτόματη απόκρυψη αγκυρωμένων παραθύρων

Μπορείτε να πατήσετε σε ένα κρυφό αγκυρωμένο παράθυρο για να το ανοίξετε.

Το αγκυρωμένο παράθυρο κλείνει αυτόματα όταν κινήσετε το δείκτη του ποντικιού έξω από αυτό.

Πολλαπλά αγκυρωμένα παράθυρα συμπεριφέρονται σαν ένα παράθυρο σε κατάσταση Αυτόματης Εμφάνισης/Αυτόματης Απόκρυψης.

Μετακίνηση και απόθεση

Όταν σύρετε ένα αντικείμενο επάνω από το αγκυρωμένο άκρο ενός κρυμμένου παραθύρου, το παράθυρο ανοίγει σε κατάσταση αυτόματης εμφάνισης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!