Μορφή

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμή (Impress και Draw).

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο κειμένου και σχήμα - Γραμμή (Writer).

Επιλέξτε Μορφή - Αντικείμενο - Γραμμή (Calc).

Στη γραμμή Γραμμή και γέμισμα, πατήστε

Εικονίδιο γραμμή

Γραμμή

Επιλέξτε Μορφή - την καρτέλα Γραμμή - Τεχνοτροπίες γραμμής.

Δεξιοπατήστε σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο - επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή - Τεχνοτροπία βέλους..

Εικονίδιο γραμμή

Γραμμή

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή.

Στη γραμμή Γραμμή και γέμισμα, πατήστε

Εικονίδιο περιοχής

Περιοχή

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Διαφάνεια (έγγραφα σχεδίασης).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Αντικείμενο και σχήμα - Περιοχή - Διαφάνεια (έγγραφα παρουσιάσεων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τοίχος διαγράμματος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή διαγράμματος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Δάπεδο διαγράμματος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Όλοι οι τίτλοι - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Κύριος τίτλος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Υπότιτλος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Τίτλος (άξονα Χ) - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Τίτλος (άξονας Υ) - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Τίτλος (άξονα Z) - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Ιδιότητες αντικειμένου - Σημείο δεδομένων - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Ιδιότητες αντικειμένου - Σειρά δεδομένων - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Διαφάνεια.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Νέα - Διαφάνεια.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Σκιά.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Διαβαθμίσεις.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Γραμμοσκίαση.

- Γραμμοσκίαση.

Επιλέξτετην καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Εικόνα.

Επιλέξτε Μορφή - .

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα - Κείμενο.

Επιλέξτε Μορφή - την καρτέλα - Κίνηση κειμένου.

Επιλέξτε Μορφή - Θέση και μέγεθος.

Πλήκτρο

Εικονίδιο θέσης και μεγέθους

Θέση και Μέγεθος

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για το αντικείμενο - επιλέξτε Όνομα.

Δεξιοπατήστε σε μια επιλεγμένη εικόνα, πλαίσιο ή αντικείμενο OLE - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες - Επιλογές.

Για ένα επιλεγμένο αντικείμενο, επιλέξτε Μορφή - Περιγραφή

Πατήστε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα για να επιλέξετε, έπειτα…

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Θέση και μέγεθος.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο αντικείμενο - επιλέξτε Θέση και μέγεθος - καρτέλα Θέση και μέγεθος.

Εικονίδιο θέσης και μεγέθους

Εικονίδιο μενού θέσης και μεγέθους

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Περιστροφή.

Εικονίδιο περιστροφής

Περιστροφή

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Κλίση & ακτίνα γωνίας.

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Επεξήγηση. Αυτό είναι διαθέσιμο μόνο για επεξηγήσεις πλαισίου κειμένου, όχι για προσαρμοσμένες επεξηγήσεις σχημάτων.

Επιλέξτε Επεξήγηση - Σημεία.

Πλήκτρο

Εικονίδιο επεξεργασίας σημείων

Επεξεργασία σημείων

Επιλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας (λειτουργίες σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Χαρακτήρας.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Μέγεθος.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Έντονα.

Εικονίδιο έντονων

Έντονα

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Πλάγια.

Εικονίδιο πλάγιων

Πλάγια

Ανοίξτε το μενού Μορφή - Κείμενο και επιλέξτε Μονή υπογράμμιση ή Διπλή υπογράμμιση.

Εικονίδιο υπογράμμισης

Υπογράμμιση

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Διακριτή γραφή.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Σκιά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Περίγραμμα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Εκθέτης.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Δείκτης.

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση.

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση - Απόσταση γραμμής: 1.

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση - Απόσταση γραμμής: 1,5.

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση - Απόσταση γραμμής: 2.

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Αριστερά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Αριστερά.

Εικονίδιο στοίχισης αριστερά

Στοίχιση αριστερά

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Δεξιά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Δεξιά.

Εικονίδιο στοίχισης δεξιά

Στοίχιση δεξιά

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Στο κέντρο.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Στο κέντρο.

Εικονίδιο στο κέντρο

.

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Πλήρης.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Πλήρης στοίχιση.

Εικονίδιο πλήρους στοίχισης

Πλήρης στοίχιση

Πατήστε το εικονίδιοFontwork στη γραμμή Σχέδιο.

Επιλέξτε Μορφή - Ομάδα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Ομάδα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Ομάδα (για πλαίσιο κειμένου και σχήματα).

Εικονίδιο ομάδας

Ομαδοποίηση

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Απομαδοποίηση.

Εικονίδιο απομαδοποίησης

Κατάργηση ομαδοποίησης

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Έξοδος από την ομάδα.

Εικονίδιο εξόδου από την ομάδα

Έξοδος από ομάδα

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Είσοδος στην ομάδα.

Εικονίδιο εισόδου στην ομάδα

Είσοδος στην Ομάδα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!