Μορφή

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμή (Impress και Draw).

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο κειμένου και σχήμα - Γραμμή (Writer).

Επιλέξτε Μορφή - Αντικείμενο - Γραμμή (Calc).

Στη γραμμή Γραμμή και γέμισμα, πατήστε

Εικονίδιο Γραμμή

Γραμμή

Επιλέξτε Μορφή - Καρτέλα Γραμμή - Τεχνοτροπίες γραμμής..

Δεξιοπατήστε σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο - επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή - Τεχνοτροπία βέλους..

Εικονίδιο Γραμμή

Γραμμή

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή.

Στη γραμμή Γραμμή και γέμισμα, πατήστε

Εικονίδιο Περιοχή

Περιοχή

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Διαφάνεια (έγγραφα σχεδίασης).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Αντικείμενο και σχήμα - Περιοχή - Διαφάνεια (έγγραφα παρουσιάσεων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τοίχος διαγράμματος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή διαγράμματος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Δάπεδο διαγράμματος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Όλοι οι τίτλοι - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Κύριος τίτλος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Υπότιτλος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Τίτλος (άξονα Χ) - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Τίτλος (άξονας Υ) - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Τίτλος (άξονα Z) - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Ιδιότητες αντικειμένου - Σημείο δεδομένων - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Ιδιότητες αντικειμένου - Σειρά δεδομένων - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Διαφάνεια.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Διαφάνεια.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Σκιά.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Διαβαθμίσεις.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Γραμμοσκίαση.

- Γραμμοσκίαση.

Επιλέξτετην καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Εικόνα.

Επιλέξτε Μορφή - .

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα - Κείμενο.

Επιλέξτε Μορφή - την καρτέλα - Κίνηση κειμένου.

Επιλέξτε Μορφή - Θέση και μέγεθος.

Πλήκτρο

Εικονίδιο Θέση και μέγεθος

Θέση και Μέγεθος

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Όνομα.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Όνομα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Εικόνα της καρτέλας Εικόνα, επιλέξτε Όνομα.

Στο μενού Αντικείμενο της καρτέλας Αντικείμενο, επιλέξτε Όνομα.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Εναλλακτικό κείμενο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Εικόνα της καρτέλας Εικόνα, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

Στο μενού Αντικείμενο της καρτέλας Αντικείμενο, επιλέξτε Εναλλακτικό κείμενο.

Πατήστε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα για να επιλέξετε, έπειτα…

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Θέση και μέγεθος.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο αντικείμενο - επιλέξτε Θέση και μέγεθος - καρτέλα Θέση και μέγεθος.

Εικονίδιο θέσης και μεγέθους

Εικονίδιο μενού θέσης και μεγέθους

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Περιστροφή.

Εικονίδιο περιστροφής

Περιστροφή

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Κλίση & ακτίνα γωνίας.

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Επεξήγηση. Αυτό είναι διαθέσιμο μόνο για επεξηγήσεις πλαισίου κειμένου, όχι για προσαρμοσμένες επεξηγήσεις σχημάτων.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Σχεδίαση - Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου.

Στο μενού Σχεδίαση της καρτέλας Σχεδίαση, επιλέξτε Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου

Εναλλαγή λειτουργίας επεξεργασίας σημείου

Επιλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας (λειτουργίες σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Χαρακτήρας.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Μέγεθος.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Έντονα.

Εικονίδιο έντονων

Έντονα

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Πλάγια.

Εικονίδιο πλάγιων

Πλάγια

Ανοίξτε το μενού Μορφή - Κείμενο και επιλέξτε Μονή υπογράμμιση ή Διπλή υπογράμμιση.

Εικονίδιο υπογράμμισης

Υπογράμμιση

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Διακριτή γραφή.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Σκιά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Περίγραμμα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Εκθέτης.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Δείκτης.

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση.

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση - Απόσταση γραμμής: 1.

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση - Απόσταση γραμμής: 1,5.

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση - Απόσταση γραμμής: 2.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Αριστερά.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Ιδιότητες - .

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στοίχιση αριστερά

Στοίχιση αριστερά

Από το πληκτρολόγιο:

+ L

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Δεξιά.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Ιδιότητες - .

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στοίχιση δεξιά

Στοίχιση δεξιά

Από το πληκτρολόγιο:

+ R

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Στο κέντρο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Ιδιότητες - .

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Στο κέντρο

.

Από το πληκτρολόγιο:

+ C

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση κειμένου - Πλήρης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Ιδιότητες - .

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πλήρης στοίχιση

Πλήρης στοίχιση

Από το πληκτρολόγιο:

+ J

Πατήστε το εικονίδιοFontwork στη γραμμή Σχέδιο.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Ομάδα.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Ομαδοποίηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε την καρτέλα Σχεδίαση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ομαδοποίηση

Ομαδοποίηση

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Ομαδοποίηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Σχεδίαση - Ομαδοποίηση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ομαδοποίηση

Ομαδοποίηση

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Αποομαδοποίηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αποομαδοποίηση

Κατάργηση ομαδοποίησης

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Έξοδος από την ομαδοποίηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Σχεδίαση - Έξοδος από την ομάδα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Έξοδος από την ομάδα

Έξοδος από ομάδα

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Εισαγωγή στην ομάδα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Σχεδίαση - Εισαγωγή στην ομάδα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Είσοδος στην ομάδα

Είσοδος στην Ομάδα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!