Μορφή

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμή (Impress και Draw).

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο κειμένου και σχήμα - Γραμμή (Writer).

Επιλέξτε Μορφή - Αντικείμενο - Γραμμή (Calc).

Στη γραμμή Γραμμή και γέμισμα, πατήστε

Εικονίδιο γραμμή

Γραμμή

Επιλέξτε μορφή - Γραμμή - Γραμμή.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Νέα - Γραμμή (έγγραφα παρουσιάσεων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Όρια (διαγράμματα).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Υπόμνημα - Όρια (διαγράμματα).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Άξονας - Γραμμή (διαγράμματα).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Πλέγμα - Γραμμή (διαγράμματα).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τοίχος διαγράμματος - Όρια (διαγράμματα).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Δάπεδο διαγράμματος - Όριο (διαγράμματα).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή διαγράμματος - Όρια (διαγράμματα).

Επιλέξτε Μορφή - την καρτέλα Γραμμή - Τεχνοτροπίες γραμμής.

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμή - Τεχνοτροπίες βέλους.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή.

Στη γραμμή Γραμμή και γέμισμα, πατήστε

Εικονίδιο περιοχής

Περιοχή

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Διαφάνεια (έγγραφα σχεδίασης).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Διαφάνεια (έγγραφα παρουσίασης).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τοίχος διαγράμματος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή διαγράμματος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Δάπεδο διαγράμματος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Όλοι οι τίτλοι - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Κύριος τίτλος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Υπότιτλος - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Τίτλος (άξονα Χ) - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Τίτλος (άξονας Υ) - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Τίτλος (άξονα Z) - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Ιδιότητες αντικειμένου - Σημείο δεδομένων - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Ιδιότητες αντικειμένου - Σειρά δεδομένων - Διαφάνεια (έγγραφα διαγράμματος).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Διαφάνεια.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Νέα - Διαφάνεια.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Σκιά.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Διαβαθμίσεις.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Γραμμοσκίαση.

- Γραμμοσκίαση.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Ψηφιογραφίες.

Επιλέξτε Μορφή - .

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα - Κείμενο.

Επιλέξτε Μορφή - την καρτέλα - Κίνηση κειμένου.

Επιλέξτε Μορφή - Θέση και μέγεθος.

Πλήκτρο

Εικονίδιο θέσης και μεγέθους

Θέση και Μέγεθος

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για το αντικείμενο - επιλέξτε Όνομα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για το αντικείμενο - επιλέξτε Περιγραφή.

Πατήστε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα για να επιλέξετε, έπειτα…

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Θέση και μέγεθος.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο αντικείμενο - επιλέξτε Θέση και μέγεθος - καρτέλα Θέση και μέγεθος.

Εικονίδιο θέσης και μεγέθους

Εικονίδιο μενού θέσης και μεγέθους

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Περιστροφή.

Εικονίδιο περιστροφής

Περιστροφή

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Κλίση & ακτίνα γωνίας.

Επιλέξτε Μορφή - καρτέλα Θέση και μέγεθος - Επεξήγηση. Αυτό είναι διαθέσιμο μόνο για επεξηγήσεις πλαισίου κειμένου, όχι για προσαρμοσμένες επεξηγήσεις σχημάτων.

Επιλέξτε Επεξήγηση - Σημεία.

Πλήκτρο

Εικονίδιο επεξεργασίας σημείων

Επεξεργασία σημείων

Επιλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας (λειτουργίες σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Χαρακτήρας.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Μέγεθος.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Έντονα.

Εικονίδιο έντονων

Έντονα

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Πλάγια.

Εικονίδιο πλάγιων

Πλάγια

Ανοίξτε το μενού Μορφή - Κείμενο και επιλέξτε Μονή υπογράμμιση ή Διπλή υπογράμμιση.

Εικονίδιο υπογράμμισης

Υπογράμμιση

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Διακριτή γραφή.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Σκιά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Περίγραμμα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Εκθέτης.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τεχνοτροπία - Δείκτης.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Διάστιχο.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Διάστιχο - Μονό.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Διάστιχο - 1,5 γραμμή.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Διάστιχο - Διπλό.

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Αριστερά (λειτουργίες σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Αριστερά.

Εικονίδιο στοίχισης αριστερά

Στοίχιση αριστερά

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση Δεξιά (λειτουργίες σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Δεξιά.

Εικονίδιο στοίχισης δεξιά

Στοίχιση δεξιά

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Στο κέντρο (λειτουργίες σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Στο κέντρο.

Εικονίδιο στο κέντρο

.

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Πλήρης (λειτουργίες σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Πλήρης στοίχιση.

Εικονίδιο πλήρους στοίχισης

Πλήρης στοίχιση

Πατήστε το εικονίδιοFontwork στη γραμμή Σχέδιο.

Επιλέξτε Μορφή - Ομάδα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Ομάδα.

Επιλέξτε Μορφή - Ομάδα - Ομάδα (έγγραφα κειμένου, υπολογιστικά φύλλα).

Επιλέξτε Σχήμα - Ομάδα - Ομάδα (έγγραφα σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Ομάδα - Ομάδα (αντικείμενα φόρμας).

Εικονίδιο ομάδας

Ομαδοποίηση

Επιλέξτε Μορφή - Ομάδα - Απομαδοποίηση (έγγραφα κειμένου, υπολογιστικά φύλλα).

Επιλέξτε Σχήμα - Ομάδα - Απομαδοποίηση (έγγραφα σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Απομαδοποίηση.

Εικονίδιο απομαδοποίησης

Κατάργηση ομαδοποίησης

Επιλέξτε Μορφή - Ομάδα - Έξοδος από την ομάδα (έγγραφα κειμένου, υπολογιστικά φύλλα).

Επιλέξτε Σχήμα - Ομάδα - Έξοδος από την ομάδα (έγγραφα σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Έξοδος από την ομάδα.

Εικονίδιο εξόδου από την ομάδα

Έξοδος από ομάδα

Επιλέξτε Μορφή - Ομάδα - Είσοδος στην ομάδα (έγγραφα κειμένου, υπολογιστικά φύλλα).

Επιλέξτε Σχήμα - Ομάδα - Είσοδος στην ομάδα (έγγραφα σχεδίασης).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Είσοδος στην ομάδα.

Εικονίδιο εισόδου στην ομάδα

Είσοδος στην Ομάδα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!