Μορφή

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Περισσότεροι έλεγχοι, πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος πίνακα και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Περισσότεροι έλεγχοι, πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος πίνακα και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Δεν επιτρέπεται σύνδεση βάσης δεδομένων στην τρέχουσα φόρμα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Περισσότεροι έλεγχοι, πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος πίνακα και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο ή στο εικονίδιο Πλαίσιο καταλόγου και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα..

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο ή στο εικονίδιο Πλαίσιο καταλόγου και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα: Οδηγός - Σελίδα 1.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο ή στο εικονίδιο Πλαίσιο καταλόγου και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα. Οδηγός - Σελίδα 2.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα: Οδηγός - Σελίδα 3.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα: Οδηγός - Σελίδα 3.

Ανοίξτε τη γραμμή Εργαλειοθήκη στις βασικές ρυθμίσεις, και πατήστε

Ιδιότητες εικονιδίου

Ιδιότητες

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου της φόρμας - επιλέξτε Ιδιότητες φόρμας.

Εικονίδιο φόρμας

Φόρμα

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες φόρμας - Γενικά.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Ιδιότητες φόρμας - καρτέλα Γενικά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου της φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες φόρμας - Δεδομένα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Ιδιότητες φόρμας - την καρτέλα Δεδομένα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου σε έγγραφο Φόρμα XML, επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - Δεδομένα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας εγγράφου Φόρμας , πατήστε το εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - την καρτέλα Δεδομένα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες φόρμας - Συμβάντα.

Ανοίξτε την γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Ιδιότητες φόρμας - την καρτέλα Συμβάντα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας, επιλέξτε Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου.

Εικονίδιο στοιχείου ελέγχου

Πεδίο ελέγχου

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - Γενικά.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - την καρτέλα Γενικά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - Δεδομένα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - την καρτέλα Δεδομένα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - Συμβάντα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε το εικονίδιο Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου - την καρτέλα Συμβάντα.

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο σειρά ενεργοποίησης

Σειρά ενεργοποίησης

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο προσθήκης πεδίου

Προσθήκη πεδίου

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο πλοηγητής φόρμας

Περιήγηση φόρμας

Στη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ή στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο κατάστασης σχεδίασης

Κατάσταση σχεδίασης ενεργή/ανενεργή

Ανοίξτε τον Πλοηγητή φόρμας - επιλέξτε φόρμα - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης.

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο ανοίγματος σε κατάσταση σχεδίασης

Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού

Στη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο οδηγού

Οδηγοί Ναι/Όχι

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση (LibreOffice Draw).

Εικονίδιο διάταξης

Τακτοποίηση

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά σε πρώτο πλάνο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μεταφορά σε πρώτο πλάνο (LibreOffice Draw).

Shift++πλήκτρο συν (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά σε πρώτο πλάνο (LibreOffice Impress).

Εικονίδιο μεταφοράς μπροστά

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός (LibreOffice Draw).

+πλήκτρο συν (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός (LibreOffice Impress).

Εικονίδιο μεταφοράς πίσω

Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω (LibreOffice Draw).

+πλήκτρο μείον (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω (LibreOffice Impress).

Εικονίδιο αποστολής προς τα πίσω

Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά στο παρασκήνιο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μεταφορά στο παρασκήνιο (LibreOffice Draw).

Shift++πλήκτρο μείον(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά στο παρασκήνιο (LibreOffice Impress)

Εικονίδιο αποστολής πίσω

Μεταφορά πίσω

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Στο προσκήνιο.

Εικονίδιο στο προσκήνιο

Σρο προσκήνιο

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Στο παρασκήνιο.

Εικονίδιο στο παρασκήνιο

Στο παρασκήνιο

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Αριστερά (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Αριστερά (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Αριστερά (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο αριστερά

Αριστερά

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Κεντραρισμένο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Στο κέντρο (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο στο κέντρο

Στο κέντρο

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Δεξιά.

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Δεξιά (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο δεξιά

Δεξιά

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Πάνω (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Επάνω (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Επάνω (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο επάνω

Πάνω

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Στο κέντρο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Στο κέντρο (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Στο κέντρο (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο στο κέντρο

Στο κέντρο

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Κάτω (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Κάτω (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο κάτω

Κάτω

Για ένα επιλεγμένο αντικείμενο, επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα.

Δεξιοπατήστε σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο - επιλέξτε Άγκυρα.

Στη γραμμή Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης ή στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο αγκύρωσης

Άγκυρα

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Στη σελίδα.

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Στην παράγραφο.

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Σε χαρακτήρα.

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Ως χαρακτήρας.

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Σε πλαίσιο.

Επιλέξτε Μορφή - Άγκυρα - Στο κελί..

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!