Μορφή

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Περισσότεροι έλεγχοι, πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος πίνακα και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Περισσότεροι έλεγχοι, πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος πίνακα και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Δεν επιτρέπεται σύνδεση βάσης δεδομένων στην τρέχουσα φόρμα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Περισσότεροι έλεγχοι, πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος πίνακα και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο ή στο εικονίδιο Πλαίσιο καταλόγου και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα..

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο ή στο εικονίδιο Πλαίσιο καταλόγου και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα: Οδηγός - Σελίδα 1.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο ή στο εικονίδιο Πλαίσιο καταλόγου και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα. Οδηγός - Σελίδα 2.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα: Οδηγός - Σελίδα 3.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα: Οδηγός - Σελίδα 3.

Ανοίξτε τη γραμμή Εργαλειοθήκη στις βασικές ρυθμίσεις, και πατήστε

Εικονίδιο

Ιδιότητες

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε Φόρμα.

Εικονίδιο

Φόρμα

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Φόρμα - Γενικά.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ή τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Φόρμα - στην καρτέλα Γενικά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Φόρμα - Δεδομένα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ή τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Φόρμα - στην καρτέλα Δεδομένα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου σε ένα έγγραφο Φόρμας XML, επιλέξτε την καρτέλα Στοιχείο ελέγχου - Δεδομένα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ενός εγγράφου φόρμας XML, πατήστε στο εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - στην καρτέλα Δεδομένα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Φόρμα - Συμβάντα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ή τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Φόρμα - στην καρτέλα Συμβάντα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε Στοιχείο ελέγχου.

Εικονίδιο

Πεδίο ελέγχου

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Στοιχείο ελέγχου - Γενικά.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ή τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - στην καρτέλα Γενικά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Στοιχείο ελέγχου - Δεδομένα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ή τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - στην καρτέλα Δεδομένα.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου στοιχείου φόρμας - επιλέξτε την καρτέλα Στοιχεία ελέγχου - Συμβάντα.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ή τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου - στην καρτέλα Συμβάντα.

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο

Σειρά ενεργοποίησης

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο

Προσθήκη πεδίου

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο

Περιήγηση φόρμας

Στη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ή στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο

Κατάσταση σχεδίασης ενεργή/ανενεργή

Ανοίξτε τον Πλοηγητή φόρμας - επιλέξτε φόρμα - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης.

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο

Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού

Στη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο

Οδηγοί Ναι/Όχι

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση (LibreOffice Draw).

Εικονίδιο

Τακτοποίηση

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά σε πρώτο πλάνο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μεταφορά σε πρώτο πλάνο (LibreOffice Draw).

Shift++πλήκτρο συν (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά σε πρώτο πλάνο (LibreOffice Impress).

Εικονίδιο

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός (LibreOffice Draw).

+πλήκτρο συν (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός (LibreOffice Impress).

Εικονίδιο

Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω (LibreOffice Draw).

+πλήκτρο μείον (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω (LibreOffice Impress).

Εικονίδιο

Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά στο παρασκήνιο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μεταφορά στο παρασκήνιο (LibreOffice Draw).

Shift++πλήκτρο μείον(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά στο παρασκήνιο (LibreOffice Impress)

Εικονίδιο

Μεταφορά πίσω

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Στο προσκήνιο.

Εικονίδιο

Σρο προσκήνιο

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Στο παρασκήνιο.

Εικονίδιο

Στο παρασκήνιο

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Αριστερά (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Αριστερά (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Αριστερά (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο

Αριστερά

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Κεντραρισμένο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Στο κέντρο (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο

Στο κέντρο

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Δεξιά.

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Δεξιά (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο

Δεξιά

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Πάνω (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Επάνω (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Επάνω (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο

Πάνω

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Στο κέντρο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Στο κέντρο (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Στο κέντρο (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο

Στο κέντρο

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Κάτω (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Επιλέξτε Σχήμα - Στοίχιση - Κάτω (επιλεγμένα αντικείμενα) (LibreOffice Draw).

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο

Κάτω

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση.

Στη γραμμή Σχεδίαση φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο

Αλλαγή αγκύρωσης

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Σε σελίδα.

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Σε παράγραφο.

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Σε χαρακτήρα.

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Ως χαρακτήρας.

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Σε πλαίσιο.

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Σε κελί.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!