Μενού μορφή

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Μέγεθος - Ελάχιστο ύψος σειράς.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Βελτιστοποίηση μεγέθους - Ελάχιστο ύψος γραμμής.

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Ελάχιστο ύψος σειράς.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο ελάχιστο ύψος σειράς

Ελάχιστο ύψος σειράς

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Ιδιότητες - Πίνακας - Ελάχιστο ύψος σειράς.

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Βέλτιστο ύψος σειράς

Βέλτιστο ύψος σειράς

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε σειρές στον πίνακα, δεξιοπατήστε, επιλέξτε Μέγεθος - Ομοιόμορφη κατανομή σειρών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Βελτιστοποίηση μεγέθους - Ομοιόμορφη κατανομή σειρών.

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Ομοιόμορφη κατανομή σειρών.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ομοιόμορφη κατανομή σειρών

Ομοιόμορφη κατανομή σειρών

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Ιδιότητες - Πίνακας - Ομοιόμορφη κατανομή σειρών.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Μέγεθος - Ελάχιστο πλάτος στήλης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Βελτιστοποίηση μεγέθους - Ελάχιστο πλάτος στήλης.

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Ελάχιστο πλάτος στήλης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ελάχιστο πλάτος στήλης

Ελάχιστο πλάτος στήλης

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Ιδιότητες - Πίνακας - Ελάχιστο πλάτος στήλης.

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Βέλτιστο πλάτος στήλης

Βέλτιστο πλάτος στήλης

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε στήλες στον πίνακα, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μέγεθος - Ομοιόμορφη κατανομή στηλών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Βελτιστοποίηση μεγέθους - Ομοιόμορφη κατανομή στηλών.

Στο μενού Πίνακας της καρτέλας Πίνακας, επιλέξτε Ομοιόμορφη κατανομή στηλών.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ομοιόμορφη κατανομή στηλών

Ομοιόμορφη κατανομή στηλών

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε Ιδιότητες - Πίνακας - Ομοιόμορφη κατανομή στηλών.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Εκκαθάριση άμεσης μορφοποίησης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Καθαρισμός.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Από το πληκτρολόγιο:

+ M

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Χαρακτήρας

Χαρακτήρας

Από την πλευρική στήλη:

Επιλέξτε την προσάρτηση Τεχνοτροπίες, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας τεχνοτροπίας, επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Γραμματοσειρά.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Εφέ γραμματοσειράς.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Εφέ γραμματοσειράς.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Θέση.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και πατήστε στην καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Στοίχιση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας -Ασιατική Διάταξη

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και πατήστε στην καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Ασιατική διάταξη.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Ασιατική Τυπογραφία (όχι σε HTML).

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και πατήστε στην καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Ασιατική τυπογραφία.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας -Υπερσύνδεσμος.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Τοποθετήστε τον δρομέα στην παράγραφο, επιλέξτε Παράγραφος - Παράγραφος.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Αρχική της καρτέλας Αρχική, επιλέξτε Παράγραφος.

Από την πλευρική στήλη:

Ανοίξτε την προσάρτηση Τεχνοτροπίες, επιλέξτε μια τεχνοτροπία παραγράφου, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Νέα ή Επεξεργασία τεχνοτροπίας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο παραγράφου

Παράγραφος

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Στοίχιση.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Στοίχιση.

Επιλέξτε την καρτέλαΜορφή - Παράγραφος - Εσοχές & αποστάσεις.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας- Εσοχές και διάστημα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Στηλοθέτες.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Καρτέλες.

Διπλοπατήστε στον χάρακα

(όλες οι επιλογές μόνο στο Writer ή στο Calc)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Περιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες -Περιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή- Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Περιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Σελίδα - Περιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Περιγράμματα.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Περιγράμματα.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Σελίδα - Κεφαλίδα - Περισσότερα.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Σελίδα - Υποσέλιδο - Περισσότερα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Παρασκήνιο.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Επισήμανση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Παρασκήνιο.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή- Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Περιοχή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Παρασκήνιο.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Κεφαλίδα - Περισσότερα.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Υποσέλιδο - Περισσότερα.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Παρασκήνιο.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή/Επεξεργασία - Ενότητα - Παρασκήνιο

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Οργανωτής.

Επιλέξτε την καρτέλα Τεχνοτροπίες - Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Οργανωτής.

Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Οργανωτής.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Οργανωτής.

Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Οργανωτής.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπίες - Επεξεργασία τεχνοτροπίας- Οργανωτής.

Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Οργανωτής.

Επιλέξτε την καρτέλα διαφάνεια - Ιδιότητες - Σελίδα.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Οργανωτής.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Κεφαλίδα.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης τεχνοτροπίας σελίδας και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Κεφαλίδα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Υποσέλιδο.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Υποσέλιδο.

Εικονίδιο 3Δ παράθυρο

Εφέ 3Δ

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Γεωμετρία.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Σκίαση.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Φωτισμός.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Υφή.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Υλικό.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Κατάλογος - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Από τη γραμμή κατάστασης:

Τοποθετήστε τον δρομέα σε μια επικεφαλίδα, πατήστε στην περιοχή Περίγραμμα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Διάλογος κουκκίδες και αρίθμηση

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προεπιλεγμένη κουκκίδαΠροεπιλεγμένη αρίθμηση

Παρατεταμένο πάτημα και επιλέξτε Προσαρμογή.

Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση. Σελίδα καρτέλας

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Κουκκίδες και αρίθμηση, επιλέξτε Χωρίς ταξινόμηση.

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Κουκκίδες και αρίθμηση, επιλέξτε Ταξινομημένες.

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Κουκκίδες και αρίθμηση, επιλέξτε Εικόνα.

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Κουκκίδες και αρίθμηση, επιλέξτε Διάρθρωση.

Από τη γραμμή μενού:

Ανοίξτε Μορφή - Παράγραφος - Διάρθρωση & Κατάλογος, πατήστε στην καρτέλα Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Διάρθρωση.

Από την πλευρική στήλη:

Ανοίξτε Τεχνοτροπίες () - Τεχνοτροπίες καταλόγου - μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης - επιλέξτε την καρτέλα Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Διάρθρωση.

Ανοίξτε Τεχνοτροπίες () - Τεχνοτροπίες παραγράφου, μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης - επιλέξτε Νέα/Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Διάρθρωση & Κατάλογος, πατήστε στο Επεξεργασία τεχνοτροπίας - καρτέλα Διάρθρωση.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Εικόνα - Περικοπή.

Μενού Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες - Περικοπή.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Περικοπή.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Περικοπή.

Στο μενού Εικόνα της καρτέλας Εικόνα, επιλέξτε Περικοπή.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Περικοπή

Περικοπή

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Κείμενο.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση.

Από τη γραμμή μενού:

Μενού Μορφή - Ασιατικός φωνητικός οδηγός.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!