Μενού μορφή

Επιλέξτε σειρές στον πίνακα, δεξιοπατήστε, επιλέξτε Μέγεθος - Ελάχιστο ύψος σειράς.

Εικονίδιο ελάχιστου ύψους σειράς

Ελάχιστο ύψος σειράς

Επιλέξτε σειρές στον πίνακα, δεξιοπατήστε, επιλέξτε Μέγεθος - Βέλτιστο ύψος σειράς.

Εικονίδιο Βέλτιστο ύψος σειράς

Βέλτιστο ύψος σειράς

Επιλέξτε σειρές στον πίνακα, δεξιοπατήστε, επιλέξτε Μέγεθος - Ομοιόμορφη κατανομή σειρών.

Εικονίδιο Ομοιόμορφη κατανομή σειρών

Ομοιόμορφη κατανομή σειρών

Επιλέξτε στήλες στον πίνακα, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μέγεθος - Ελάχιστο πλάτος στήλης.

Εικονίδιο Ελάχιστο πλάτος στήλης

Ελάχιστο πλάτος στήλης

Επιλέξτε στήλες στον πίνακα, δεξιοπατήστε, επιλέξτε Μέγεθος - Βέλτιστο πλάτος στήλης.

Εικονίδιο Βέλτιστο πλάτος στήλης

Βέλτιστο πλάτος στήλης

Επιλέξτε στήλες στον πίνακα, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μέγεθος - Ομοιόμορφη κατανομή στηλών.

Εικονίδιο Ομοιόμορφη κατανομή στηλών

Ομοιόμορφη κατανομή στηλών

Επιλέξτε Μορφή - Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης.

Επιλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας.

Στη γραμμή Μορφοποίηση κειμένου (με τον δρομέα στο αντικείμενο), πατήστε

Εικονίδιο χαρακτήρα

Χαρακτήρας

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Γραμματοσειρά.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Γραμματοσειρά.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας κεφαλίδας γραμμής σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων - επιλέξτε την καρτέλα Μορφή Πίνακα - Γραμματοσειρά.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Χαρακτήρας (Έγγραφα διαγραμμάτων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Υπόμνημα - Χαρακτήρας (έγγραφα διαγραμμάτων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Άξονας - Χαρακτήρας (Έγγραφα διαγραμμάτων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Εφέ γραμματοσειράς.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μίας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Εφέ γραμματοσειράς.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Θέση.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μίας καταχώρησης και πατήστε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Στοίχιση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας -Ασιατική Διάταξη

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μίας καταχώρισης και πατήστε στην καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Ασιατική διάταξη.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Ασιατική Τυπογραφία (όχι σε HTML).

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και πατήστε στην καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Ασιατική Τυπογραφία.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας -Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος.

Στη γραμμή Μορφοποίηση κειμένου (με τον δρομέα στο αντικείμενο), πατήστε

Εικονίδιο παραγράφου

Παράγραφος

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Στοίχιση.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρησης και πατήστε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Στοίχιση.

Επιλέξτε την καρτέλαΜορφή - Παράγραφος - Εσοχές & αποστάσεις.

Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μίας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Εσοχές & Αποστάσεις.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Στηλοθέτες.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Στηλοθέτες.

Διπλοπατήστε στον χάρακα

(όλες οι επιλογές μόνο στο Writer ή στο Calc)

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Περιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Ιδιότητες -Περιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή- Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Περιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Σελίδα - Περιγράμματα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Περιγράμματα.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Περιγράμματα.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Σελίδα - Κεφαλίδα - Περισσότερα.

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Σελίδα - Υποσέλιδο - Περισσότερα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Παρασκήνιο.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Επισήμανση.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Παρασκήνιο.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή- Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Περιοχή.

Choose Format - Page Style - Background tab.

Choose Format - Page Style - Header - More button.

Choose Format - Page Style - Footer - More button.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Παρασκήνιο.

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή/Επεξεργασία - Ενότητα - Παρασκήνιο

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Οργανωτής.

Επιλέξτε την καρτέλα Τεχνοτροπίες - Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Οργανωτής.

Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Νέο - Οργανωτής.

Choose Format - Page Style - Organizer tab.

Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Νέο - Οργανωτής.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπίες - Επεξεργασία τεχνοτροπίας- Οργανωτής.

Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Νέο - Οργανωτής.

Επιλέξτε την καρτέλα διαφάνεια - Ιδιότητες - Σελίδα.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Νέα - Οργανωτής.

Choose Format - Page Style - Header tab.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μιας καταχώρισης τεχνοτροπίας σελίδας και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Κεφαλίδα.

Choose Format - Page Style - Footer tab.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μίας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Υποσέλιδο.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

Εικονίδιο 3Δ παράθυρο

Εφέ 3Δ

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Γεωμετρία.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Σκίαση.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Φωτισμός.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Υφή.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του αντικειμένου 3Δ και επιλέξτε την καρτέλα Εφέ 3Δ - Υλικό.

Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Δεξιοπατήστε μια παράγραφο, επιλέξτε Κατάλογος - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Στη γραμμή Μορφοποίηση, πατήστε

Εικονίδιο διαλόγου κουκκίδων και αρίθμησης

Κουκκίδες και αρίθμηση

Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση. Σελίδα καρτέλας

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση - Κουκκίδες.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση - Εικόνα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση - Διάρθρωση.

Επιλέξτε Μορφή - Κείμενο.

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση.

Μενού Μορφή - Ασιατικός φωνητικός οδηγός.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!