Βάση δεδομένων

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εργαλεία - Φίλτρο πίνακα.

Προβολή - Αντικείμενα Βάσης Δεδομένων - Ερωτήματα

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία - Βάση Δεδομένων - Ιδιότητες - Προχωρημένες Ρυθμίσεις.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων τύπου ODBC ή βιβλίου διευθύνσεων,
επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Τύπος σύνδεσης.

Το πλήκτρο επιλογής διαδρομής σε ποικίλους οδηγούς/πλήκτρα Επεξεργασίας για κάποιες εισόδους στο - LibreOffice - Διαδρομές.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων τύπου ODBC, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Τύπος σύνδεσης.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων τύπου βιβλίου διευθύνσεων - LDAP, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση δεδομένων - Ιδιότητες.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων τύπου JDBC, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση Δεδομένων - Ιδιότητες.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων τύπου MySQL, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση Δεδομένων - Ιδιότητες.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων τύπου dBASE, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση Δεδομένων - Ιδιότητες.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων τύπου dBASE, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση Δεδομένων - Ιδιότητες, πατήστε Δείκτες.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων τύπου κειμένου, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση Δεδομένων - Ιδιότητες.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων τύπου MS ADO, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση Δεδομένων - Ιδιότητες.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εργαλεία - SQL.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Ερωτήματα.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακες.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακες. Επιλέξτε Εισαγωγή - Σχεδίαση πίνακα ή Επεξεργασία - Επεξεργασία.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακες. Επιλέξτε Εισαγωγή - Σχεδίαση πίνακα ή Επεξεργασία - Επεξεργασία.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εισαγωγή - Ερώτημα (Προβολή σχεδίασης).

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Ερωτήματα, μετά επιλέξτε Επεξεργασία - Επεξεργασία.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, πατήστε στο εικονίδιο Ερωτήματα, μετά επιλέξτε Επεξεργασία - Επεξεργασία.
Εάν τα σχετικά πεδία δεν υπάρχουν πια, βλέπετε αυτόν τον διάλογο.

Ανοίξτε το σχεδιασμό ερωτημάτων και επιλέξτε Εισαγωγή - Δημιουργία σχέσης, ή διπλοπατήστε σε μια γραμμή σύνδεσης μεταξύ δύο πινάκων.

Εικονίδιο προσθήκη πίνακα

Εισαγωγή πινάκων

Εικονίδιο νέα σχέση

Δημιουργία σχέσης

Εικονίδιο Αναζήτηση εγγραφής στη γραμμή δεδομένων πίνακα και στη γραμμή σχεδίασης φόρμας.

Εικονίδιο εύρεση καταγραφής

Αναζήτηση εγγραφής

Εικονίδιο Ταξινόμηση σειράς στη γραμμή δεδομένων πίνακα και στη γραμμή σχεδίασης φόρμας.

Εικονίδιο σειράς ταξινόμησης

Σειρά ταξινόμησης

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση Δεδομένων - Ιδιότητες.

Σύρετε και αποθέστε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα στο τμήμα πίνακα ενός άλλου παραθύρου αρχείου βάσης δεδομένων.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εισαγωγή - Φόρμα.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Επεξεργασία - Βάση Δεδομένων - Ιδιότητες.

Σε ένα παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εργαλεία - Σχέσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!