Εργαλεία

Επιλέξτε Εργαλεία - Συλλογή ή πατήστε το εικονίδιο Συλλογή στη Βασική γραμμή -
πλήκτρο Νέο θέμα - καρτέλα Αρχεία.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ορθογραφία.

Πλήκτρο F7

Στη Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Ορθογραφία

Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Μετατροπή Hangul/Hanja . Η ασιατική υποστήριξη γλώσσας πρέπει να είναι ενεργή

Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Κινέζικη μετατροπή. Η ασιατική υποστήριξη γλώσσας πρέπει να είναι ενεργή.

Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Κινέζικη μετατροπή - πλήκτρο Επεξεργασία όρων. Η υποστήριξη ασιατικής γλώσσας πρέπει να είναι ενεργή.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ορθογραφία.

Επιλέξτε Εργαλεία - Ορθογραφία και μετά πατήστε στο Επιλογές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Θησαυρός.

+F7

Στη γραμμή Εργαλεία, πατήστε

Εικονίδιο Θησαυρός

Θησαυρός

Επιλέξτε Εργαλεία - Αντικατάσταση χρώματος (LibreOffice Draw και LibreOffice Impress)

Επιλέξτε Εργαλεία - Αναπαραγωγή πολυμέσων.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic ή πατήστε +F11 (εάν δεν έχει εκχωρηθεί από το σύστημά σας).

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Εκτέλεση μακροεντολών.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - BeanShell.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - JavaScript.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Python.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Καταγραφή μακροεντολής.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic,
πατήστε στο πλήκτρο Οργανωτής,
πατήστε στην καρτέλα Βιβλιοθήκες,
και, στη συνέχεια, πατήστε στο πλήκτρο Κωδικός πρόσβασης.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic,
πατήστε στο πλήκτρο Οργανωτής.

Choose Tools - Extensions.

Choose Tools - Extensions, click Check for Updates button.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Ρυθμίσεις φίλτρου .

Εργαλεία - Μακροεντολές - Ρυθμίσεις φίλτρου XML, έπειτα πατήστε Νέο, ή Επεξεργασία.

Εργαλεία - Μακροεντολές - Ρυθμίσεις φίλτρου , έπειτα πατήστε Δοκιμή XSLTs.

Επιλέξτε Εργαλεία - Προσαρμογή.

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Μενού.

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Μενού, πατήστε στο αναπτυσσόμενο μενού χάμπουργκερ Εικονίδιο μενού Hamburger και επιλέξτε Προσθήκη.

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Μενού, πατήστε στο αναπτυσσόμενο μενού χάμπουργκερ Εικονίδιο μενού χάμπουργκερ και επιλέξτε Μετακίνηση.

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο. Πρέπει να ανοιχθεί ένα έγγραφο.

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Γραμμές εργαλείων.

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Συμβάντα.

Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

Επιλέξτε Εργαλεία - καρτέλαΕπιλογές αυτόματης διόρθωσης- Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Έξυπνες ετικέτες.

Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Αντικατάσταση.

Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Εξαιρέσεις.

Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Τοπικές επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλαΕργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Συμπλήρωση λέξεων.

Επιλέξτε - LibreOffice Calc - Προβολή.

Επιλέξτε - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Προβολή.

Επιλέξτε - LibreOffice Draw - Γενικά.

Πλήκτρο επιλογής διαδρομής σε διάφορους οδηγούς.

Πατήστε στο πλήκτρο Επεξεργασία για λίγες καταχωρίσεις στο - LibreOffice - Διαδρομές

Επιλέξτε .

Επιλέξτε - LibreOffice.

Επιλέξτε - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.

Επιλέξτε - LibreOffice - Γενικά.

Επιλέξτε - LibreOffice - Προβολή.

Επιλέξτε - LibreOffice - Εκτύπωση.

Επιλέξτε - LibreOffice - Διαδρομές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Διαδρομή. (μόνο αυτόματο κείμενο)

Επιλέξτε Εργαλεία - Χάρτης εικόνας (ImageMap).

Επιλέξτε Εργαλεία - Χάρτης εικόνας (ImageMap), έπειτα επιλέξτε μια ενότητα του ImageMap και πατήστε Ιδιότητες - Περιγραφή.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Χρώματα.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Περιοχή, πατήστε το πλήκτρο Χρώμα και πατήστε το πλήκτρο Επιλογή.

Εικονίδιο

Πατήστε το πλήκτρο Διάλογος χρώματος στην καρτέλα Φωτισμός του διαλόγου Εφέ 3Δ.

Επιλέξτε - LibreOffice - Γραμματοσειρές.

Επιλέξτε - LibreOffice - Ασφάλεια.

Επιλέξτε - LibreOffice - Προχωρημένα.

Επιλέξτε - LibreOffice - OpenCL.

Επιλέξτε - LibreOffice - Basic IDE.

Επιλέξτε - LibreOffice - Διαδικτυακή ενημέρωση.

Επιλέξτε - LibreOffice - Προσβασιμότητα.

Επιλέξτε - LibreOffice - Εφαρμογή χρωμάτων.

Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση.

Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά.

Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Ιδιότητες VBA.

Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Microsoft Office.

Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML.

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας.

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες - Διάταξη σύνθετου κειμένου.

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Βοηθήματα γραφής,
στον κατάλογο Διαθέσιμα αρθρώματα γλώσσας, επιλέξτε ένα από τα αρθρώματα γλώσσας και έπειτα πατήστε Επεξεργασία.

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Βοηθήματα γραφής.

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Αναζήτηση στα ιαπωνικά.

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Ασιατική διάταξη.

Επιλέξτε - Διαδίκτυο.

Επιλέξτε - Διαδίκτυο - Μεσολαβητής.

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer.

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Συμβατότητα.

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Γενικά.

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - ηλ. αλληλογραφία συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Προβολή.

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Βοηθήματα μορφοποίησης.

Επιλέξτε - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Πλέγμα.

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βασικές γραμματοσειρές (Δυτικές).

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βασικές γραμματοσειρές (Ασιατικές). Η υποστήριξη ασιατικής γλώσσας πρέπει να είναι ενεργή.

Επιλέξτε - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Εκτύπωση.

Επιλέξτε - LibreOffice Calc - Εκτύπωση.

Επιλέξτε - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Πίνακας.

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Αλλαγές.

Επιλέξτε ένα έγγραφο HTML, επιλέξτε - LibreOffice Writer/Web.

Ανοίξτε ένα έγγραφο HTML, επιλέξτε - LibreOffice Writer/Web - Παρασκήνιο.

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc.

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Γενικά.

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Προβολή.

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Συμβατότητα.

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Ταξινόμηση καταλόγων.

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Τύπος.

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Προεπιλογές.

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Ταξινόμηση καταλόγων - Αντιγραφή.

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Αλλαγές.

Ανοίξτε ένα έγγραφο παρουσίασης, επιλέξτε - LibreOffice Impress.

Ανοίξτε ένα έγγραφο παρουσίασης, επιλέξτε - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Γενικά.

Ανοίξτε ένα έγγραφο παρουσίασης, επιλέξτε - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Προβολή.

Ανοίξτε ένα έγγραφο παρουσίασης, επιλέξτε - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Πλέγμα.

Ανοίξτε ένα έγγραφο παρουσίασης, επιλέξτε - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Εκτύπωση.

Ανοίξτε ένα έγγραφο σχεδίασης, επιλέξτε - LibreOffice Draw.

Ανοίξτε ένα έγγραφο σχεδίασης, επιλέξτε - LibreOffice Math.

Ανοίξτε ένα έγγραφο μαθηματικών, επιλέξτε - LibreOffice Math - Ρυθμίσεις

Επιλέξτε - Γραφήματα.

Επιλέξτε - Γραφήματα - Προεπιλεγμένα χρώματα.

Επιλέξτε - LibreOffice Base.

Επιλέξτε - LibreOffice Base - Συνδέσεις.

Επιλέξτε - LibreOffice Base - Βάσεις δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!