Εισαγωγή

Επιλέξτε Εισαγωγή - Σχόλιο.

Πλήκτρο +C.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα - Σάρωση.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα - Σάρωση - Επιλογή προέλευσης.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα - Σάρωση - Αίτηση.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ειδικός χαρακτήρας.

Στη γραμμή Βασική ή Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Ειδικός χαρακτήρας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πολυμέσα - Ήχος ή βίντεο.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ήχος ή βίντεο.

Ήχος ή βίντεο

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Αντικείμενο OLE.

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Αντικείμενο OLE

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Τύπος.

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Tύπος

Επιλέξτε Μορφή - Τύπος διαγράμματος.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Διάγραμμα.

Επιλέξτε Μορφή - Τύπος διαγράμματος.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Διάγραμμα.

Επιλέξτε Μορφή - Τύπος διαγράμματος.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Διάγραμμα.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Διάγραμμα.

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Διάγραμμα

Επιλέξτε Εισαγωγή - Εικόνα.

Στην Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Εικόνα

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κινούμενο Πλαίσιο.

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Κινούμενο Πλαίσιο

Άνοιγμα τύπου αρχείου που είναι άγνωστος στο LibreOffice και δεν είναι αρχείο κειμένου.

Στη γραμμή Fontwork, πατήστε

Εικονίδιο Fontwork

Συλλογή Fontwork

Επιλέξτε Εισαγωγή - Fontwork

Εικονίδιο

Βασικά σχήματα

Εικονίδιο σχημάτων συμβόλων

Σχήματα συμβόλων

Εικονίδιο

Βέλη μπλοκ

Εικονίδιο

Διαγράμματα ροής

Εικονίδιο

Υπομνήματα

Εικονίδιο

Αστέρια

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γραμμή υπογραφής…

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!