Εισαγωγή

Επιλέξτε Εισαγωγή - Σχόλιο.

Πατήστε +C.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα - Σάρωση.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα - Σάρωση - Επιλογή προέλευσης.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα - Σάρωση - Αίτηση.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ειδικός χαρακτήρας.

Στη γραμμή Βασική ή Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο ειδικού χαρακτήρα

Ειδικός χαρακτήρας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πολυμέσα - Ήχος ή βίντεο.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ήχος ή βίντεο.

Ήχος ή βίντεο

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Αντικείμενο OLE.

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο αντικειμένου OLE

Αντικείμενο OLE

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Τύπος.

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο τύπου

Tύπος

Επιλέξτε Μορφή - Τύπος διαγράμματος.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Διάγραμμα.

Επιλέξτε Μορφή - Τύπος διαγράμματος.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Διάγραμμα.

Επιλέξτε Μορφή - Τύπος διαγράμματος.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Διάγραμμα.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Διάγραμμα.

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο διαγράμματος

Διάγραμμα

Επιλέξτε Εισαγωγή - Εικόνα.

Στην Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο εικόνας

Εικόνα

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο αιωρούμενου πλαισίου

Κινούμενο Πλαίσιο

Άνοιγμα τύπου αρχείου που είναι άγνωστος στο LibreOffice και δεν είναι αρχείο κειμένου.

Στη γραμμή Fontwork, πατήστε

Εικονίδιο Fontwork

Συλλογή Fontwork

Επιλέξτε Εισαγωγή - Fontwork

Εικονίδιο βασικών σχημάτων

Βασικά σχήματα

Εικονίδιο σχημάτων συμβόλων

Σχήματα συμβόλων

Εικονίδιο βελών μπλοκ

Βέλη μπλοκ

Εικονίδιο διαγραμμάτων ροής

Διαγράμματα ροής

Εικονίδιο επεξηγήσεων

Υπομνήματα

Εικονίδιο αστεριών

Αστέρια

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γραμμή υπογραφής

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!