Προβολή

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - Εστίαση αντικειμένου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση αντικειμένου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εστίαση αντικειμένου

Εστίαση αντικειμένου

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - Εστίαση & Μετατόπιση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση & Μετατόπιση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εστίαση & Μετατόπιση

Εστίαση & Μετατόπιση

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - Εστίαση επόμενου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση επόμενου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εστίαση επόμενου

Εστίαση επόμενου

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - Εστίαση προηγούμενου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση προηγούμενου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εστίαση προηγούμενου

Προηγούμενη εστίαση

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - 50%.

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - 75%.

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - 100%.

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - 150%.

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - 200%.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - 100%.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εστίαση 100%

Εστίαση 100%

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - Ολόκληρη τη σελίδα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Ολόκληρη τη σελίδα.

Στο μενού Προβολή της καρτέλας Προβολή, επιλέξτε Ολόκληρη η σελίδα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εστίαση ολόκληρης της σελίδας

Εστίαση ολόκληρης της σελίδας

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - Πλάτος σελίδας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Πλάτος σελίδας.

Στο μενού Προβολή της καρτέλας Προβολή, επιλέξτε Πλάτος σελίδας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εστίαση στο πλάτος της σελίδας

Εστίαση στο πλάτος της σελίδας

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - Βέλτιστη προβολή.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Βέλτιστη προβολή.

Στο μενού Προβολή της καρτέλας Προβολή, επιλέξτε Βέλτιστη προβολή.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εστίαση της βέλτιστης προβολής

Εστίαση της βέλτιστης προβολής

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - Εστίαση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εστίαση

Εστίαση

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού καρτελών, επιλέξτε Γραμμές εργαλείων.

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Τυπικό.

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Εργαλεία.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμή κατάστασης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Προβολή της καρτέλας Προβολή, επιλέξτε Γραμμή κατάστασης.

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμή χρώματος.

Πατήστε στο εικονίδιο Υπερσύνδεσμος στη Βασική γραμμή, πατήστε στο Διαδίκτυο.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Υπερσύνδεσμος.

Πατήστε στο εικονίδιο Υπερσύνδεσμος στη Βασική γραμμή εργαλείων, πατήστε στο Αλληλογραφία.

Πατήστε στο εικονίδιο Υπερσύνδεσμος στη Βασική γραμμή εργαλείων και πατήστε στο Έγγραφο.

Πατήστε στο εικονίδιο Υπερσύνδεσμος στη Βασική γραμμή εργαλείων και πατήστε στο Νέο έγγραφο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πλήρης οθόνη

Πλήρης οθόνη

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + J

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πηγές δεδομένων

Προελεύσεις δεδομένων

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + F4

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Προέλευση HTML.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πηγή HTML

Κώδικας HTML

Επιλέξτε Προβολή - Πλέγμα και γραμμές βοήθειας.

Επιλέξτε Προβολή - Προσκόλληση οδηγών (Impress ή Draw).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!