Προβολή

Επιλέξτε Προβολή - Εστίαση - Εστίαση.

Πατήστε ή δεξιοπατήστε το πεδίο στη γραμμή Κατάσταση.

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων.

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Τυπικό.

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Εργαλεία.

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμή κατάστασης.

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμή χρώματος.

Πατήστε στο εικονίδιο Υπερσύνδεσμος στη Βασική γραμμή, πατήστε στο Διαδίκτυο.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Υπερσύνδεσμος.

Πατήστε στο εικονίδιο Υπερσύνδεσμος στη Βασική γραμμή εργαλείων, πατήστε στο Αλληλογραφία.

Πατήστε στο εικονίδιο Υπερσύνδεσμος στη Βασική γραμμή εργαλείων και πατήστε στο Έγγραφο.

Πατήστε στο εικονίδιο Υπερσύνδεσμος στη Βασική γραμμή εργαλείων και πατήστε στο Νέο έγγραφο.

Επιλέξτε Προβολή - Πλήρης οθόνη.

Shift++J

Αν ένα έγγραφο κειμένου ή ένα λογιστικό φύλο είναι ανοιχτό:

Μενού Προβολή - Προελεύσεις δεδομένων.

πλήκτρα +Shift+F4

Εικονίδιο

Προελεύσεις δεδομένων

Επιλέξτε Προβολή - Προέλευση HTML.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος σε ένα έγγραφο HTML.

Εικονίδιο

Κώδικας HTML

Επιλέξτε Προβολή - Πλέγμα και γραμμές βοήθειας.

Επιλέξτε Προβολή - Προσκόλληση οδηγών (Impress ή Draw).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!