Αρχείο

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Προεπισκόπηση στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Νέο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία.

Στο επάνω δεξιό μενού (☰), επιλέξτε Δημιουργία.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο δημιουργίας

Δημιουργία (το εικονίδιο δείχνει τον τύπο του νέου εγγράφου).

Από το κέντρο εκκίνησης:

Πατήστε στο εικονίδιο του αντίστοιχου τύπου εγγράφου.

Από το πληκτρολόγιο:

+N

Μενού Αρχείο - Νέο - Πρότυπα.

Πλήκτρα Shift++N

Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Νέο - Ετικέτες - Ετικέτες.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες - Μορφή.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Μορφή.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Επιλογές.

Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές Κάρτες - Μέσο.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Επαγγελματικές κάρτες.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Προσωπικά.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Εργασία.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα.

Από το κέντρο εκκίνησης:

Άνοιγμα αρχείου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο ανοίγματος

Άνοιγμα αρχείου

Από το πληκτρολόγιο:

+O

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα Απομακρυσμένου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα Απομακρυσμένου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Άνοιγμα απομακρυσμένου

Άνοιγμα απομακρυσμένου

Από το κέντρο εκκίνησης:

Απομακρυσμένα αρχεία.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Πρόσφατα έγγραφα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Πρόσφατα έγγραφα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο πρόσφατα έγγραφα

Πρόσφατα έγγραφα

Από το κέντρο εκκίνησης:

Πρόσφατα έγγραφα.

Μενού Αρχείο - Άνοιγμα, επιλεγμένος τύπος αρχείου Κωδικοποιημένο κείμενο.

Μενού Αρχείο - Αποθήκευση ως, επιλεγμένος τύπος αρχείου Κωδικοποιημένο κείμενο.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Σχεδίαση σελίδας.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Διάταξη έντυπης κεφαλίδας.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Τυπωμένα στοιχεία.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Παραλήπτης και αποστολέας.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Υποσέλιδο.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Όνομα και θέση.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Σχεδίαση σελίδας.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Στοιχεία προς συμπερίληψη .

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Αποστολέας και παραλήπτης.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Υποσέλιδο.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Όνομα και θέση.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Σχεδίαση σελίδας.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Γενικές πληροφορίες.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Επικεφαλίδες προς συμπερίληψη.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Ονόματα.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Στοιχεία σημειωματαρίου.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Όνομα και θέση.

Πατήστε Χρήση οδηγών για δημιουργία φόρμας στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.

Πατήστε στο Χρήση οδηγών για δημιουργία αναφοράς στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.

Στη μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για δημιουργία πλαισίου.

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για δημιουργία πλαισίου - Σελίδα οδηγών 1.

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για τη δημιουργία πλαισίου - Σελίδα οδηγών 2.

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για δημιουργία πλαισίου - Σελίδα οδηγών 3.

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για τη δημιουργία πλαισίου - Σελίδα οδηγών 4, εκεί πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση της βάσης δεδομένων.

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για τη δημιουργία πλαισίου - τελευταία σελίδα σελίδα οδηγών.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Μετατροπέας εγγράφων.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Μετατροπέας εγγράφων.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Μετατροπέας εγγράφων.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Μετατροπέας ευρώ.

Μενού Αρχείο - Οδηγοί - Προέλευση δεδομένων διευθύνσεων.

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων - Πρόσθετες ρυθμίσεις

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων -Επιλογή πίνακα

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων - Τίτλος προέλευσης δεδομένων

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων - Ανάθεση Πεδίου

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Κλείσιμο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Κλείσιμο.

Στο επάνω δεξιά μενού (☰), επιλέξτε Κλείσιμο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Κλείσιμο

Κλείσιμο

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Διαχειριστής προτύπων

Πρότυπα

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + N

Από το κέντρο εκκίνησης:

Πατήστε στο πλήκτρο Πρότυπα.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αποθήκευση

Αποθήκευση

Από το πληκτρολόγιο:

+S

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αποθήκευση ως

Αποθήκευση ως

Από το πληκτρολόγιο:

+Shift+S.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση αντιγράφου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο, παρατεταμένο πάτημα στο Αποθήκευση και μετά επιλέξτε Αποθήκευση αντιγράφου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αποθήκευση αντιγράφου

Αποθήκευση αντιγράφου

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση απομακρυσμένου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση απομακρυσμένου

Από τις γραμμές εργαλείων:

Παρατεταμένο πάτημα στο εικονίδιο Αποθήκευση και επιλέξτε Αποθήκευση απομακρυσμένου αρχείου.

Εικονίδιο Αποθήκευση απομακρυσμένου

Αποθήκευση απομακρυσμένου

Στο μενού LibreOffice Draw ή LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τύπο αρχείου έγγραφο HTML. Αυτός ο διάλογος ανοίγει αυτόματα.

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 1 του οδηγού.

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 2 του οδηγού.

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 3 του οδηγού.

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 4 του οδηγού.

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 5 του οδηγού.

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 6 του οδηγού.

Διαλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τύπο αρχείου γραφικών. Ανοίγει ο διάλογος αφού πατήσετε το Αποθήκευση.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση όλων.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Αποθήκευση όλων

Αποθήκευση όλων

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Επαναφόρτωση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Επαναφόρτωση

Επαναφόρτωση

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ιδιότητες εγγράφου

Ιδιότητες εγγράφου

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γενικά.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Ψηφιακές υπογραφές - Υπογραφή υφιστάμενου PDF.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Υπογραφή του υπάρχοντος PDF.

Στο μενού Αρχείο της καρτέλας Αρχείο, επιλέξτε Υπογραφή υπάρχοντος PDF.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Υπογραφή υπάρχοντος PDF

Υπογραφή υπάρχοντος PDF

Επιλέξτε - LibreOffice - Ασφάλεια και, στην περιοχή Διαδρομή πιστοποιητικού, πατήστε το Πιστοποιητικό.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Ψηφιακές υπογραφές - Ψηφιακές υπογραφές.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γενικά, πατήστε το πλήκτρο Ψηφιακές υπογραφές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Ψηφιακή υπογραφή.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Ψηφιακές υπογραφές.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ψηφιακή υπογραφή

Ψηφιακή υπογραφή

Από τη γραμμή κατάστασης:

Pat;hste στο πεδίο Υπογραφή στη γραμμή Κατάσταση.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γενικά, πατήστε το πλήκτρο Ψηφιακές υπογραφές, έπειτα πατήστε το πλήκτρο Υπογραφή εγγράφου.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Περιγραφή.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Προσαρμοσμένες ιδιότητες.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Στατιστικά.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Ασφάλεια.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Ιδιότητες CMIS.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γραμματοσειρά.

Από τη γραμμή μενού:

Μενού Αρχείο - Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + O

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Ρυθμίσεις εκτυπωτή.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Από τη γραμμή μενού:

Μενού Αρχείο - Αποστολή.

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Έγγραφο ηλ. αλληλογραφίας.

Εικονίδιο εγγράφου ηλ. αλληλογραφίας

Έγγραφο ηλ. αλληλογραφίας

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εξαγωγή

Εξαγωγή

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εξαγωγή ως

Εξαγωγή ως

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως EPUB.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εξαγωγή ως EPUB

Εξαγωγή ως EPUB

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Ψηφιακές υπογραφές.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Ασφάλεια.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Γενικά.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Αρχική προβολή.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Σύνδεσμοι.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Διεπαφή χρήστη.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εξαγωγή ως PDF

Εξαγωγή ως PDF

Εικονίδιο άμεσης εξαγωγής ως PDF

Άμεση εξαγωγή σε PDF

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Ηλ. αλληλογραφία ως PDF.

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Δημιουργία κύριου εγγράφου.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

Από το πληκτρολόγιο:

+P

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εκτύπωση

Εκτύπωση

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Έξοδος LibreOffice.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Έξοδος

Έξοδος

Από το πληκτρολόγιο:

+Q

Επιλέξτε Αρχείο - Νέο - Κύριο έγγραφο.

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα - Τύπος αρχείου, επιλέξτε Κείμενο CSV.

Επιλέξτε Δεδομένα - Κείμενο σε στήλες (Calc).

Αντιγράψτε δεδομένα στο πρόχειρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση - Ειδική επικόλληση (Calc).

Επιλέξτε Αρχείο Εξαγωγή, εάν το EPS είναι επιλεγμένο ως τύπος αρχείου, αυτός ο διάλογος ανοίγει αυτόματα.

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή, εάν είναι επιλεγμένο PBM, PPM ή PGM ως τύπος αρχείου, ο διάλογος ανοίγει αυτόματα.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Εκδόσεις.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εκδόσεις

Εκδόσεις

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!