Αρχείο

Επιλέξτε Αρχείο - Προεπισκόπηση στον πλοηγητή ιστού

Επιλέξτε Αρχείο - Νέο.

Το εικονίδιοΔημιουργίαστην Βασική γραμμή εργαλείων (το εικονίδιο εμφανίζει τον τύπο του νέου εγγράφου).

Εικονίδιο νέου

Δημιουργία

Πλήκτρα +N

Μενού Αρχείο - Νέο - Πρότυπα.

Πλήκτρα Shift++N

Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Νέο - Ετικέτες - Ετικέτες.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες - Μορφή.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Μορφή.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Ετικέτες - Επιλογές.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Επιλογές.

Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές Κάρτες - Μέσο.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Επαγγελματικές κάρτες.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Προσωπικά.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Δημιουργία - Επαγγελματικές κάρτες - Εργασία.

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα.

+O

Στην Βασική γραμμή εργαλείων, πατήστε

Εικονίδιο ανοίγματος

Άνοιγμα αρχείου

Μενού Αρχείο - Άνοιγμα, επιλεγμένος τύπος αρχείου Κωδικοποιημένο κείμενο.

Μενού Αρχείο - Αποθήκευση ως, επιλεγμένος τύπος αρχείου Κωδικοποιημένο κείμενο.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Σχεδίαση σελίδας.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Διάταξη έντυπης κεφαλίδας.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Τυπωμένα στοιχεία.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Παραλήπτης και αποστολέας.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Υποσέλιδο.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Επιστολή - Όνομα και θέση.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Σχεδίαση σελίδας.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Στοιχεία προς συμπερίληψη .

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Αποστολέας και παραλήπτης.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Υποσέλιδο.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Φαξ - Όνομα και θέση.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Σχεδίαση σελίδας.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Γενικές πληροφορίες.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Επικεφαλίδες προς συμπερίληψη.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Ονόματα.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Στοιχεία σημειωματαρίου.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Σημειωματάριο - Όνομα και θέση.

Πατήστε Χρήση οδηγών για δημιουργία φόρμας στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.

Πατήστε στο Χρήση οδηγών για δημιουργία αναφοράς στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων.

Στη μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για δημιουργία πλαισίου.

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για δημιουργία πλαισίου - Σελίδα οδηγών 1.

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για τη δημιουργία πλαισίου - Σελίδα οδηγών 2.

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για δημιουργία πλαισίου - Σελίδα οδηγών 3.

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για τη δημιουργία πλαισίου - Σελίδα οδηγών 4, εκεί πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση της βάσης δεδομένων.

Σε μορφή σχεδίασης, πατήστε στο εικονίδιο Ομαδικό πλαίσιο στη γραμμή εργαλείων
και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για τη δημιουργία πλαισίου - τελευταία σελίδα σελίδα οδηγών.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Μετατροπέας εγγράφων.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Μετατροπέας εγγράφων.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Μετατροπέας εγγράφων.

Επιλέξτε Αρχείο - Οδηγοί - Μετατροπέας ευρώ.

Μενού Αρχείο - Οδηγοί - Προέλευση δεδομένων διευθύνσεων.

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων - Πρόσθετες ρυθμίσεις

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων -Επιλογή πίνακα

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων - Τίτλος προέλευσης δεδομένων

Οδηγοί προέλευσης δεδομένων διευθύνσεων - Ανάθεση Πεδίου

Επιέξτε Αρχείο - Κλείσιμο.

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση.

+S

Ανοίξτε τη βασική γραμμή ή τη γραμμή δεδομένα πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο αποθήκευσης

Αποθήκευση

Εικονίδιο αποθήκευση ως

Αποθήκευση ως

Στο μενού LibreOffice Draw ή LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τύπο αρχείου έγγραφο HTML. Αυτός ο διάλογος ανοίγει αυτόματα.

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 1 του οδηγού.

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 2 του οδηγού.

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 3 του οδηγού.

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 4 του οδηγού.

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 5 του οδηγού.

Στο μενού του LibreOffice Draw ή του LibreOffice Impress Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τον τύπο αρχείου HTML, σελίδα 6 του οδηγού.

Διαλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τύπο αρχείου γραφικών. Ανοίγει ο διάλογος αφού πατήσετε το Αποθήκευση.

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση όλων.

Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως.

Επιλέξτε Αρχείο - Επαναφόρτωση.

Επιλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γενικά.

Επιλέξτε Αρχείο - Ψηφιακές υπογραφές - Υπογραφή υφιστάμενου PDF.

Επιλέξτε - LibreOffice - Ασφάλεια και, στην περιοχή Διαδρομή πιστοποιητικού, πατήστε το Πιστοποιητικό.

Επιλέξτε Αρχείο - Ψηφιακές υπογραφές - Ψηφιακές υπογραφές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Ψηφιακή υπογραφή.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γενικά, πατήστε το πλήκτρο Ψηφιακές υπογραφές.

Διπλοπατήστε ή δεξιοπατήστε στο πεδίο Υπογραφή στη γραμμή Κατάσταση.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γενικά, πατήστε το πλήκτρο Ψηφιακές υπογραφές, έπειτα πατήστε το πλήκτρο Υπογραφή εγγράφου.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Περιγραφή.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Προσαρμοσμένες ιδιότητες.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Στατιστικά.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Ασφάλεια.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Ιδιότητες CMIS.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γραμματοσειρά.

Μενού Αρχείο - Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Εικονίδιο προεπισκόπησης εκτύπωσης

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Επιλέξτε Αρχείο - Ρυθμίσεις εκτυπωτή.

Μενού Αρχείο - Αποστολή.

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Έγγραφο ηλ. αλληλογραφίας.

Εικονίδιο εγγράφου ηλ. αλληλογραφίας

Έγγραφο ηλ. αλληλογραφίας

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή.

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως EPUB.

 Εικονίδιο εξαγωγής ως EPUB

Απευθείας εξαγωγή ως EPUB

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Ψηφιακές υπογραφές.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Ασφάλεια.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Γενικά.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Αρχική προβολή.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Σύνδεσμοι.

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF - Διεπαφή χρήστη.

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως - Εξαγωγή ως PDF.

Εικονίδιο άμεσης εξαγωγής ως PDF

Άμεση εξαγωγή σε PDF

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Ηλ. αλληλογραφία ως PDF.

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Δημιουργία κύριου εγγράφου.

Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

+P

Στην Βασική γραμμή εργαλείων, πατήστε

Εικονίδιο εκτύπωσης

Εκτύπωση

Επιλέξτε Αρχείο - Έξοδος LibreOffice.

+Q

Επιλέξτε Αρχείο - Νέο - Κύριο έγγραφο.

Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα - Τύπος αρχείου, επιλέξτε Κείμενο CSV.

Επιλέξτε Δεδομένα - Κείμενο σε στήλες (Calc).

Επιλέξτε Αρχείο Εξαγωγή, εάν το EPS είναι επιλεγμένο ως τύπος αρχείου, αυτός ο διάλογος ανοίγει αυτόματα.

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή, εάν είναι επιλεγμένο PBM, PPM ή PGM ως τύπος αρχείου, ο διάλογος ανοίγει αυτόματα.

Επιλέξτε Αρχείο - Εκδόσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!