Εξαγωγή αρχείων κειμένου

Ο διάλογος Εξαγωγή αρχείων κειμένου επιτρέπει τον καθορισμό των επιλογών εξαγωγής αρχείων κειμένου. Ο διάλογος θα εμφανιστεί αν αποθηκεύσετε τα δεδομένα υπολογιστικού φύλλου ως τύπο αρχείου "Text CSV" και εάν το πλαίσιο ελέγχου Επεξεργασία ρυθμίσεων φίλτρου επισημαίνεται στο διάλογο Αποθήκευση ως.

Επιλογές πεδίων

Καθορίζει το διαχωριστικό πεδίου, το διαχωριστικό κειμένου και το σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για εξαγωγή κειμένου.

Σύνολο χαρακτήρων

Καθορίζει την κωδικοποίηση χαρακτήρων για εξαγωγή κειμένου.

Διαχωριστικό πεδίων

Επιλέξτε ή εισάγετε διαχωριστικό πεδίων, το οποίο διαχωρίζει δύο πεδία δεδομένων.

Διαχωριστικό κειμένου

Επιλέξτε ή εισάγετε το διαχωριστικό κειμένου, το οποίο περικλείει κάθε πεδίο δεδομένων.

Εισαγωγικά σε όλα τα κελιά κειμένου

Εξάγει όλα τα κελιά κειμένου με αρχικούς και τελικούς χαρακτήρες εισαγωγικών όπως καθορίζονται στο πλαίσιο οριοθέτη κειμένου. Εάν δεν σημειωθεί, μόνο τα κελιά κειμένου που περιέχουν το χαρακτήρα οριοθέτη πεδίου παίρνουν εισαγωγικά.

Αποθηκεύστε τα περιεχόμενα του κελιού όπως ορίστηκαν

Από προεπιλογή, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται όπως εμφανίζονται, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοζόμενων μορφών αριθμών. Εάν το πλαίσιο ελέγχου δεν έχει επιλεχθεί, θα αποθηκευτούν τα δεδομένα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, σαν παλιότερες εκδοχές της εφαρμογής.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Ανάλογα με τη μορφή αριθμών, η αποθήκευση των περιεχόμενων των κελιών όπως εμφανίζονται μπορεί να εγγράψει τιμές, οι οποίες κατά τη διάρκεια μιας εισαγωγής δεν θα μπορούν πλέον να ερμηνευθούν ως αριθμητικές τιμές.


Σταθερό πλάτος στήλης

Εξάγει όλα τα πεδία δεδομένων με ένα σταθερό πλάτος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!