Εισαγωγή/Εξαγωγή Dif/ Εισαγωγή Lotus/ Εισαγωγή DBase

Καθορίζει τις επιλογές για εισαγωγή και εξαγωγή φίλτρων. Αυτά τα παράθυρα διαλόγου θα εμφανιστούν αυτόματα σε περίπτωση που επιλεγεί ο αντίστοιχος τύπος αρχείου.

Σύνολο χαρακτήρων

Επιλέξτε το σετ χαρακτήρων από τις επιλογές οι οποίες χρησιμοποιούνται για εισαγωγή/εξαγωγή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα, ανατρέξτε στο θέμα:Πληροφορίες για φίλτρα Εισαγωγής και Εξαγωγής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!