Επιλογές εξαγωγής γραφικών

Καθορίζει τις επιλογές εξαγωγής γραφικών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Διαλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή, επιλέξτε τύπο αρχείου γραφικών. Ανοίγει ο διάλογος αφού πατήσετε το Αποθήκευση.


Όταν εξάγετε γραφικά στοιχεία σε αρχείο, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αρχείου. Για τους περισσότερους υποστηριζόμενους τύπους ανοίγει ένας διάλογος όπου μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές εξαγωγής.

Οι παρακάτω τύποι αρχείων δεν εμφανίζουν διάλογο επιλογών: RAS, SVG, TIFF, XPM.

Οι άλλοι τύποι αρχείων εμφανίζουν διαλόγους επιλογών όπου μπορείτε να ορίσετε το πλάτος και το ύψος της εξαγόμενης εικόνας.

Ανάλογα με τον τύπο του αρχείου, μπορείτε να καθορίσετε μερικές επιπλέον επιλογές. Πατήστε Shift+F1 και αφήστε πάνω από τον έλεγχο για να δείτε ένα επεκταμένο κείμενο βοήθειας.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος.

Ανάλυση

Εισάγετε την ανάλυση εικόνας. Επιλέξτε τις μονάδες μέτρησης από το πλαίσιο λίστας.

Περισσότερες επιλογές

Για τα αρχεία JPEG μπορείτε να καθορίσετε το βάθος χρώματος και την ποιότητα.

Για τα αρχεία BMP μπορείτε να ορίσετε τη συμπίεση και την κωδικοποίηση RLE.

Για αρχεία PBM, PGM και PPM μπορείτε να ορίσετε την κωδικοποίηση.

Για αρχεία PNG μπορείτε να ορίσετε τη συμπίεση και την συνενωμένη κατάσταση.

Για αρχεία GIF μπορείτε να ορίσετε τη διαφάνεια και την κατάσταση συνένωσης.

Για τα αρχεία EPS μπορείτε να ορίσετε την προεπισκόπηση, τη μορφή χρώματος, τη συμπίεση και την έκδοση.

Κοιτάξτε την Εισαγωγή και Εξαγωγή Πληροφοριών για Φίλτρα για περισσότερες πληροφορίες για τα φίλτρα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!