Μορφές αρχείων XML

Από προεπιλογή, το LibreOffice φορτώνει και αποθηκεύει αρχεία στη μορφή OpenDocument.

Εικονίδιο σημείωσης

Η μορφή αρχείων OpenDocument (ODF) είναι μια τυποποιημένη μορφή αρχείων που χρησιμοποιείται από πολλές εφαρμογές λογισμικού. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη ιστοσελίδα της βικιπαίδειας: wikipedia.org/wiki/OpenDocument.


Ονόματα μορφών αρχείων OpenDocument

Το LibreOffice χρησιμοποιεί τις παρακάτω μορφές αρχείου:

Μορφή εγγράφου

Επέκταση αρχείου

Κείμενο ODF

*.odt

Πρότυπο κειμένου ODF

*.ott

Κύριο έγγραφο ODF

*.odm

Πρότυπο κύριου εγγράφου ODF

*.otm

Έγγραφο HTML

*.html

Πρότυπο εγγράφου HTML

*.oth

Έγγραφο Πίνακα ODF

*.ods

Πρότυπο εγγράφου πίνακα ODF

*.ots

Σχέδιο ODF

*.odg

Πρότυπο σχεδίου ODF

*.otg

Παρουσίαση ODF

*.odp

Πρότυπο παρουσίασης ODF

*.otp

Τύπος ODF

*.odf

Βάση δεδομένων ODF

*.odb

Επέκταση του LibreOffice

*.oxt


Εικονίδιο σημείωσης

H μορφή HTML δεν είναι μορφή OpenDocument.


ODF Chart είναι το όνομα για τη μορφή αρχείου για αυτόνομα διαγράμματα. Αυτή η μορφή με την επέκταση *.odc δεν χρησιμοποιείται τώρα.

Εξέλιξη της μορφής OpenDocument

Η μορφή OpenDocument εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου.

Έκδοση ODF

Ημερομηνία τυπικής έγκρισης από OASIS

Πρώτη υποστηριζόμενη έκδοση της εφαρμογής

ODF 1.0

2005-05-01

OpenOffice.org 1.1.5 ή StarOffice 7

ODF 1.1

2007-02-02

OpenOffice.org 2.2 ή StarOffice 8 Update 4

ODF 1.2

30-09-2011

OpenOffice.org 3, StarOffice 9, Oracle Open Office

Επεκταμένο ODF 1.2 (κατάσταση συμβατότητας)

LibreOffice 3.5

Επεκταμένο ODF 1.2

OpenOffice.org 3.2 ή StarOffice 9.2

ODF 1.3

TBD

LibreOffice 7.0

Επεκταμένο ODF 1.3

LibreOffice 7.0


Στις τρέχουσες εκδόσεις, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε τα έγγραφά σας χρησιμοποιώντας ODF 1.2 ή ODF 1.0/1.1 (για συμβατότητα προς τα πίσω). Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά και επιλέξτε την έκδοση μορφής ODF.

Εικονίδιο συμβουλής

Εάν θέλετε να ορίσετε μια άλλη μορφή αρχείου ως προεπιλεγμένη, επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά για να βρείτε εναλλακτικές μορφές αρχείων για κάθε τύπο εγγράφου του LibreOffice.


Δομή αρχείου XML

Έγγραφα σε μορφή αρχείου OpenDocument αποθηκεύονται σαν συμπιεσμένα zip αρχεία που περιέχουν αρχεία XML. Για να δείτε αυτά τα αρχεία XML, μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο OpenDocument με ένα πρόγραμμα unzιp. Τα παρακάτω αρχεία και κατάλογοι περιέχονται μέσα στα αρχεία OpenDocument.

  1. Το περιεχόμενο κειμένου του εγγράφου βρίσκεται στο content.xml.

    Από προεπιλογή, το content.xml αποθηκεύεται χωρίς μορφοποιημένα στοιχεία όπως εσοχές ή αλλαγές γραμμών για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αποθήκευσης και ανοίγματος του εγγράφου. Η χρήση τις εσοχών και των αλλαγών γραμμών μπορεί να ενεργοποιηθεί στο Προχωρημένη ρύθμιση ορίζοντας την ιδιότητα /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting σε true.

  2. Το αρχείο meta.xml περιέχει τις μετα-πληροφορίες του εγγράφου, τις οποίες μπορείτε να εισάγετε μέσω της επιλογήςΑρχείο - Ιδιότητες.

    Αν αποθηκεύσετε ένα έγγραφο με κωδικό, το meta.xmlδεν θα κωδικοποιηθεί.

  3. Το αρχείο settings.xml περιέχει περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις αυτού του εγγράφου.

  4. Στο styles.xml, θα βρείτε τις εφαρμοσμένες τεχνοτροπίες στο έγγραφο που μπορούν να εμφανιστούν στο παράθυρο Tεχνοτροπίες.

  5. Το αρχείο meta-inf/manifest.xml περιγράφει τη δομή του αρχείου XML.

Παραπάνω αρχεία και φάκελοι μπορούν να περιέχονται στη συμπιεσμένη μορφή αρχείου .

Ορισμός των μορφών XML

Το σχήμα για τις μορφές OpenDocument μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα www.oasis-open.org.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!