Μενού περιβάλλοντος

Αποκοπή

Πραγματοποιείται αποκοπή του επιλεγμένου αντικειμένου και αποθηκεύεται στο πρόχειρο. Μπορεί να γίνει επανεισαγωγή του αντικειμένου από το πρόχειρο χρησιμοποιώντας την Επικόλληση

Επικόλληση

Εισάγει το στοιχείο που έχετε μετακινήσει στο πρόχειρο, μέσα στο έγγραφο.Αυτή η εντολή εκτελείται μόνο αν μπορεί να γίνει εισαγωγή των περιεχομένων του πρόχειρου στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Εισαγωγή

Ανοίγει ένα υπομενού στην Συλλογή όπου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της εντολής Αντιγραφή και Σύνδεση. Το επιλεγμένο αντικείμενο της συλλογής είτε αντιγράφεται στο τρέχον έγγραφο είτε δημιουργείται έναν σύνδεσμο.

warning

Εάν έχετε επιλέξει ένα αντικείμενο στο έγγραφό σας, τότε μια νέα εισαγωγή θα αντικαταστήσει το επιλεγμένο αντικείμενο.


Παρασκήνιο

Εισάγει την επιλεγμένη εικόνα ως γραφικό παρασκηνίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές του υπομενού Σελίδα ή Παράγραφος για να ορίσετε αν το γραφικό θα καλύπτει ολόκληρη τη σελίδα η μόνο την τρέχουσα παράγραφο.

Αντιγραφή

Αντιγράφει το επιλεγμένο στοιχείο στο πρόχειρο.

Διαγραφή

Διαγράφει την τρέχουσα επιλογή. Εάν πολλά αντικείμενα είναι επιλεγμένα, θα διαγραφούν όλα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα ερώτημα ασφαλείας εμφανίζεται πριν διαγραφούν τα αντικείμενα.

Το αντικείμενο είτε διαγράφεται απόλυτα από το φορέα δεδομένων ή καταργείται η εμφάνισή του, ανάλογα με το περιβάλλον.

Αν διαλέξετε τη Διαγραφή όσο βρίσκεστε στην Συλλογή, η καταχώριση θα διαγραφεί από την Συλλογή, αλλά το ίδιο το αρχείο θα παραμείνει ανέπαφο.

Άνοιγμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Άνοιγμα για να ανοίξετε το επιλεγμένο αντικείμενο σε μία νέα εργασία.

Μετονομασία

Επιτρέπει τη μετονομασία ενός επιλεγμένου αντικειμένου. Αφού επιλέξετε την εντολή Μετονομασία το όνομα επιλέγεται και ένα νέο όνομα μπορεί να καταχωρηθεί άμεσα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλη για να τοποθετήσετε το δρομέα στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος ώστε να διαγράψετε ή να προσθέσετε σε μέρος του ονόματος ή να τοποθετήσετε το δρομέα σε νέα θέση.

Ενημέρωση

Ανανεώνει την προβολή στο παράθυρο ή στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Προεπισκόπηση

Το επιλεγμένο αντικείμενο εμφανίζεται στη Γκαλερί στο μέγιστο μέγεθος. Διπλοπατήστε στην προεπισκόπηση για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή της Γκαλερί.

Δημιουργία σύνδεσμου

Αυτή η εντολή μπορεί να ενεργοποιηθεί αν ένα αντικείμενο είναι επιλεγμένο. Ένας σύνδεσμος με το όνομα "Σύνδεσμος στο xxx"(xxx αντιπροσωπεύει το όνομα του αντικειμένου) θα δημιουργηθεί μέσα στον ίδιο τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται το επιλεγμένο αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!