Γραμμές εργαλείων

Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων:

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

Εικονίδιο στη κυλιόμενη γραμμή προβολής:

Αυτή η σύνοψη περιγράφει τη διαμόρφωση της προεπιλεγμένης γραμμής εργαλείων για το LibreOffice.

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!