Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Εικονίδιο

Χρώμα γραμματοσειράς

Εικονίδιο

Διάστιχο: 1

Εικονίδιο

Διάστιχο: 1.5

Εικονίδιο

Διάστιχο: 2

Εικονίδιο

Εκθέτης

Εικονίδιο

Δείκτης

Εικονίδιο

Στυλ γραμμής

Εικονίδιο

Χρώμα γραμμής

Εικονίδιο

Πλάτος γραμμής

Εικονίδιο

Στυλ περιοχής / Γέμισμα

Εικονίδιο

Στοίχιση πάνω

Εικονίδιο

Στοίχιση κάτω

Εικονίδιο

Στοίχιση κατακόρυφα κεντραρισμένα

Εικονίδιο

Εφαρμογή

Εικονίδιο

Άκυρο

Εικονίδιο

Ένα επίπεδο πάνω

Icon

Δημιουργία νέου καταλόγου

Εικονίδιο

Ένα επίπεδο πάνω

Εικονίδιο

Δημιουργία νέου φακέλου

Εικονίδιο

Μετάβαση στο προηγούμενο σχόλιο

Εικονίδιο

Μετάβαση στο επόμενο σχόλιο

Εικονίδιο

Άνοιγμα αρχείου

Εικονίδιο

Αποθήκευση ως

Εικονίδιο

Άμεση εξαγωγή σε PDF

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!