Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Από το μενού περιβάλλοντος:

Από τη γραμμή πλοήγησης φύλλων:

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Από τις γραμμές εργαλείων:

Από το πληκτρολόγιο:

Από το κέντρο εκκίνησης:

Από τη γραμμή κατάστασης:

Από την πλευρική στήλη:

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Εικονίδιο χρώμα γραμματοσειράς

Χρώμα γραμματοσειράς

Εικονίδιο διάστιχο: 1

Διάστιχο: 1

Εικονίδιο διάστιχο: 1,5

Διάστιχο: 1.5

Εικονίδιο διάστιχο: 2

Διάστιχο: 2

Εικονίδιο Εκθέτης

Εκθέτης

Εικονίδιο Δείκτης

Δείκτης

Εικονίδιο Τεχνοτροπία γραμμής

Στυλ γραμμής

Εικονίδιο χρώμα γραμμής

Χρώμα γραμμής

Εικονίδιο πάχους γραμμής

Πάχος γραμμής

Εικονίδιο Τεχνοτροπία περιοχής / γεμίσματος

Στυλ περιοχής / Γέμισμα

Εικονίδιο Στοίχιση επάνω

Στοίχιση πάνω

Εικονίδιο Στοίχιση κάτω

Στοίχιση κάτω

Εικονίδιο Κάθετη στοίχιση στο κέντρο

Στοίχιση κατακόρυφα κεντραρισμένα

Εικονίδιο Εφαρμογή

Εφαρμογή

Εικονίδιο Ακύρωση

Άκυρο

Εικονίδιο Ένα επίπεδο επάνω

Ένα επίπεδο πάνω

Εικονίδιο Δημιουργία νέου καταλόγου

Δημιουργία νέου καταλόγου

Εικονίδιο Ένα επίπεδο επάνω

Ένα επίπεδο πάνω

Εικονίδιο Δημιουργία νέου φακέλου

Δημιουργία νέου φακέλου

Εικονίδιο Μετάβαση στο προηγούμενο σχόλιο

Μετάβαση στο προηγούμενο σχόλιο

Εικονίδιο Μετάβαση στο επόμενο σχόλιο

Μετάβαση στο επόμενο σχόλιο

Εικονίδιο Άνοιγμα αρχείου

Άνοιγμα αρχείου

Εικονίδιο Κάθετη αναστροφή

Κάθετη αναστροφή

Εικονίδιο Οριζόντια αναστροφή

Οριζόντια αναστροφή

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές - Εμφάνιση πλέγματος.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο εμφάνισης πλέγματος

Εμφάνιση πλέγματος

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές - Μετακίνηση στο Πλέγμα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο προσκόλλησης στο πλέγμα

Προσκόλληση στο πλέγμα

Εικονίδιο αποθήκευσης ως

Αποθήκευση ως

Εικονίδιο απευθείας εξαγωγή ως PDF

Άμεση εξαγωγή σε PDF

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!