Συχνότερα χρησιμοποιούμενα πλήκτρα

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Τέλος

Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον οδηγό.

Γραμμές εργαλείων

Πατώντας στο βέλος δίπλα από μερικά εικονίδια ανοίγετε μια γραμμή εργαλείων. Για να μετακινήσετε μια γραμμή εργαλείων, σύρετε τη γραμμή τίτλου. Καθώς αφήνετε το πλήκτρο του ποντικιού, η γραμμή εργαλείων παραμένει στη νέα θέση. Σύρετε τη γραμμή τίτλου σε μια άλλη θέση ή σύρετέ την στην άκρη ενός παραθύρου, όπου θα προσκολληθεί η γραμμή εργαλείων. Κλείστε μια γραμμή εργαλείων πατώντας το εικονίδιο Κλείσιμο παραθύρου. Εμφανίστε ξανά την γραμμή εργαλείων επιλέγοντας Εμφάνιση - Γραμμές εργαλείων - (όνομα γραμμής εργαλείων).

Κουμπί περιστροφής

  1. Σε ελέγχους φόρμας, ένα κουμπί περιστροφής ανήκει σε ένα πεδίο αριθμητικό, νομίσματος, ημερομηνίας ή ώρας. Εάν το αντικείμενο "Κουμπί περιστροφής" είναι ενεργοποιημένο, το πεδίο δείχνει ένα ζευγάρι από βέλη που δείχνουν σε αντίθετες κατευθύνσεις είτε κάθετα είτε οριζόντια.

  2. Στο Περιβάλλον Εργασίας Basic, κουμπί περιστροφής είναι το όνομα που χρησιμοποιείται για το αριθμητικό πεδίο μαζί με τα δύο σύμβολα βελών.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια αριθμητική τιμή στο πεδίο δίπλα στο κουμπί περιστροφής, ή να επιλέξετε την τιμή με τα σύμβολα πάνω βέλος ή κάτω βέλος στο κουμπί περιστροφής. Στο πληκτρολόγιο μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα πάνω βέλος και κάτω βέλος για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα σελίδα επάνω (Page Up) και σελίδα κάτω (Page Down) για να ορίσετε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή.

Εάν το πεδίο δίπλα στο κουμπί περιστροφής καθορίζει αριθμητικές τιμές, μπορείτε επίσης να ορίσετε μονάδα μέτρησης, παραδείγματος χάρη, 1 cm ή 5 mm, 12 pt ή 2".

Μετατροπή

Εάν κάνετε κλικ προς τα μπροστά μέσα στο παράθυρο διαλόγου, αυτό το κουμπί καλείται Επόμενο. Στην τελευταία σελίδα το κουμπί έχει το όνομα Μετατροπή. Η μετατροπή θα γίνει αφού γίνει κλικ στο κουμπί αυτό.

Mενού περιβάλλοντος

Για να ενεργοποιήσετε το μενού περιβάλλοντος ενός αντικειμένου, πρώτα πατήστε με το πλήκτρο του ποντικιού σας για να το επιλέξετε και μετά,. Μερικά μενού περιβάλλοντος μπορούν να κληθούν ακόμη και αν δεν έχετε επιλέξει το αντικείμενο. Τα μενού περιβάλλοντος βρίσκονται σχεδόν παντού στο LibreOffice.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.

Μετρικές

Μπορείτε να εισάγετε τιμές στα πεδία εισαγωγής με διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης είναι η ίντσα. Ωστόσο, εάν θέλετε διάστημα ακριβώς 1cm τότε πληκτρολογήστε "1cm". Πρόσθετες μονάδες είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το περιβάλλον, παραδείγματος χάρη, 12pt για χώρο 12 σημείων. Εάν η τιμή της νέας μονάδας μέτρησης είναι εξωπραγματική, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια προεπιλεγμένη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύει όλες τις αλλαγές.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιημένες ή επιλεγμένες τιμές χωρίς να κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο σε τεχνοτροπίες παραγράφου, πλαισίου και σελίδας.

Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο σε τεχνοτροπίες παραγράφου και χαρακτήρων.

Σμίκρυνση / Μεγιστοποίηση

Πατήστε το εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε τον διάλογο στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Τότε, είναι πιο εύκολο να σημειώσετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Έπειτα, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Μεγιστοποίηση. Πατήστε το για να επαναφέρετε τον διάλογο στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο

Σμίκρυνση

Εικονίδιο

Μεγιστοποίηση

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Πλήκτρα διαλόγου

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές πίσω στις προηγούμενες τιμές της καρτέλας της σελίδας.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε εκείνες που ίσχυαν κατά το άνοιγμα του διαλόγου. Δεν εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης όταν κλείνετε τον διάλογο.

Προεπιλογή

Επαναφέρει τις ορατές τιμές στον διάλογο στις προεπιλεγμένες τιμές κατά την εγκατάσταση.

warning

Δεν εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης πριν επαναφερθούν οι αρχικές ρυθμίσεις.


Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επιλογές

Πατήστε την ετικέτα Επιλογές για να επεκτείνετε τον διάλογο ώστε να εμφανίσει περισσότερες επιλογές. Πατήστε ξανά για να επαναφέρετε τον διάλογο.

Δείτε επίσης τις ακόλουθες συναρτήσεις:

Η αναζήτηση υποστηρίζει σύμβολα υποκατάστασης ή κανονικές εκφράσεις. Με ενεργές τις κανονικές εκφράσεις, μπορείτε να εισάγετε "all.*", παραδείγματος χάρη για να βρείτε την πρώτη θέση του "all" ακολουθούμενου από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει είναι να προηγείται σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας "\", ή να περιέχεται το κείμενο σε \Q...\E. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αξιολόγηση των συμβόλων υποκατάστασης ή κανονικών εκφράσεων στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

warning

Όταν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις όπου ένα ή περισσότερα ορίσματα είναι συμβολοσειρές κριτηρίων αναζήτησης που αντιπροσωπεύουν κανονική έκφραση, η πρώτη προσπάθεια είναι η μετατροπή των κριτηρίων συμβολοσειρών σε αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, το ".0" θα μετατραπεί σε 0.0 κ.ο.κ. Εάν είναι πετυχημένο, η συμφωνία δεν θα είναι συμφωνία κανονικής έκφρασης, αλλά αριθμητική συμφωνία. Όμως, όταν αλλάζετε στις τοπικές ρυθμίσεις όπου ο δεκαδικός διαχωριστής δεν είναι η τελεία, η μετατροπή της κανονικής έκφρασης λειτουργεί. Για να εξαναγκάσετε την αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης αντί για την αριθμητική έκφραση, χρησιμοποιήστε κάποια έκφραση που δεν μπορεί να παρανοηθεί ως αριθμητική, όπως ".[0]", ή ".\0", ή "(?i).0".


Αν συμβεί κάποιο λάθος, η συνάρτηση επιστρέφει μια λογική ή αριθμητική τιμή.

(Αυτή η εντολή είναι προσβάσιμη μόνο μέσα από το μενού περιεχομένου).

Διπλοπατώντας ένα εργαλείο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για πολλές εργασίες. Αν καλέσετε το εργαλείο με απλό πάτημα, επιστρέφει στην τελευταία επιλογή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

Πατήστε Shift+F1 και δείξτε σε ένα στοιχείο ελέγχου για να μάθετε περισσότερα για αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Πλήκτρα διαλόγου επιλογών

Εντάξει

Αποθήκευση των αλλαγών στη σελίδα και κλείσιμο του διαλόγου επιλογών.

Ακύρωση

Κλείσιμο διαλόγου επιλογών και απόρριψη όλων των αλλαγών που έγιναν.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιημένες ή επιλεγμένες τιμές χωρίς να κλείσει τον διάλογο επιλογών.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!