Εργαλεία

Το μενού αυτό παρέχει εργαλεία του LibreOffice Draw όπως και πρόσβαση στις ρυθμίσεις της γλώσσας και του συστήματος.

Ορθογραφία

Ελέγχει την ορθογραφία χειροκίνητα.

Γλώσσα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές συγκεκριμένες για κάθε γλώσσα.

Συλλογή

Ανοίγει την προσάρτηση Συλλογή της πλευρικής γραμμής, όπου μπορείτε να επιλέξετε εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα για εισαγωγή στο έγγραφό σας.

Χάρτης εικόνας

Σας επιτρέπει να επισυνάψετε URLs σε συγκεκριμένες περιοχές, γνωστές ως ενεργά σημεία, σε γραφικό ή σε ομάδα από γραφικά. Ένας χάρτης εικόνας είναι μια ομάδα από ένα ή περισσότερα ενεργά σημεία.

Αντικαταστάτης χρώματος

Ανοίγει τον διάλογο αντικαταστάτη χρώματος, όπου μπορείτε να αντικαταστήσετε χρώματα στα ψηφιογραφικά και μέτα αρχεία γραφικών.

Αναπαραγωγή Πολυμέσων

Ανοίγει το παράθυρο αναπαραγωγής μέσων όπου μπορείτε να προεπισκοπήσετε αρχεία ταινίας και ήχου καθώς και να εισάγετε αυτά τα αρχεία στο τρέχον έγγραφο.

Μακροεντολές

Σας επιτρέπει να γράψετε ή να οργανώσετε και να επεξεργαστείτε μακροεντολές.

Διαχειριστής επεκτάσεων

Ο διαχειριστής επεκτάσεων προσθέτει, αφαιρεί, απενεργοποιεί, ενεργοποιεί και ενημερώνει την επεκτάσεις του LibreOffice.

Ρυθμίσεις φίλτρων XML

Ανοίγει τον διάλογο Ρυθμίσεις φίλτρου XML, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να δοκιμάσετε φίλτρα εισαγωγής και εξαγωγής για εξαγωγή αρχείων XML.

Επιλογές αυτόματης διόρθωσης

Ρυθμίζει τις επιλογές για την αυτόματη αντικατάσταση κειμένου καθώς πληκτρολογείτε.

Προσαρμογή

Προσαρμόζει μενού, μενού περιβάλλοντος, πλήκτρα συντομεύσεων, γραμμές εργαλείων και αναθέσεις μακροεντολών σε γεγονότα του LibreOffice.

Επιλογές

Η εντολή αυτή ανοίγει έναν διάλογο για προσαρμοσμένη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!