Σελίδα

Αυτό το μενού παρέχει διαχείριση σελίδας σχεδίου και εντολές πλοήγησης.

Νέα σελίδα

Εισάγει κενή σελίδα μετά την επιλεγμένη σελίδα.

Διπλασιασμός σελίδας

Εισάγει αντίγραφο της τρέχουσας σελίδας μετά την τρέχουσα σελίδα.

Εισαγωγή /αντικειμένων από αρχείο

Σας επιτρέπει να εισάγετε ολόκληρο το αρχείο ή ειδικά στοιχεία στο αρχείο.

Μετονομασία σελίδας

Ορισμός νέου ονόματος σελίδας.

Διαγραφή σελίδας

Διαγραφή της τρέχουσας σελίδας.

Αποθήκευση εικόνας παρασκηνίου

Αποθηκεύει την εικόνα παρασκηνίου της τρέχουσας .

Ορισμός εικόνας παρασκηνίου

Ορισμός παρασκηνίου εικόνας της .

Ιδιότητες

Καθορίζει τον προσανατολισμό, τα περιθώρια, το παρασκήνιο και άλλες επιλογές διάταξης της σελίδας.

Κύρια σελίδα

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Διαθέσιμες κύριες διαφάνειες, όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα σχήμα διάταξης για την τρέχουσα σελίδα. Οποιαδήποτε αντικείμενα στη σχεδίαση σελίδας εισάγονται πίσω από τα αντικείμενα στην τρέχουσα σελίδα.

Νέα κύρια σελίδα

Διαγραφή κύριας σελίδας

Παρασκήνιο κύριας σελίδας

Κύρια αντικείμενα

Κύρια στοιχεία

Μετακίνηση

Πλοήγηση σελίδας

Ανοίγει υπομενού πλοήγησης της σελίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!