Εισαγωγή

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εισάγετε στοιχεία όπως γραφικά και οδηγούς, σε έγγραφα Draw.

Εικόνα

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για την εισαγωγή μιας εικόνας στο τρέχον έγγραφο.

Γράφημα

Εισάγει ένα γράφημα που βασίζεται σε δεδομένα από ένα εύρος κελιών ή πίνακα, ή με προεπιλεγμένα δεδομένα.

Πίνακας

Εισάγει ένα νέο πίνακα στην τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα.

Πολυμέσα

Αυτό το υπομενού εμφανίζει διάφορες πηγές από τις οποίες μπορεί να εισαχθεί εικόνα, ήχος ή βίντεο.

Αντικείμενο OLE

Εισάγει ένα ενσωματωμένο ή συνδεδεμένο αντικείμενο στο έγγραφό σας, συμπεριλαμβανομένων τύπων, κωδικών QR και αντικειμένων OLE.

Εισαγωγή σημείου/γραμμής συγκράτησης

Εισάγει ένα σημείο ή μία γραμμή συγκράτησης (γνωστό επίσης ως βοηθητική γραμμή) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε γρήγορη στοίχιση αντικειμένων.

Στρώση

Εισάγει μια νέα στρώση ή τροποποιεί μια στρώση στο έγγραφο. Οι στρώσεις είναι διαθέσιμες μόνο στο Draw, όχι στο Impress.

Πλαίσιο κειμένου

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

Σχόλιο

Εισάγει σχόλιο γύρω από επιλεγμένο κείμενο, διαφάνεια παρουσίασης, σελίδα σχεδίασης ή στην τρέχουσα θέση δρομέα υπολογιστικού φύλλου.

Αιωρούμενο πλαίσιο

Εισάγει ένα αιωρούμενο πλαίσιο στο τρέχον έγγραφο. Τα αιωρούμενα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε έγγραφα HTML για να εμφανίσουν τα περιεχόμενα ενός άλλου αρχείου.

FontWork

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Fontwork για να δημιουργήσετε αντικείμενα τέχνης γραφικού κειμένου.

Yπερσύνδεσμος

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε υπερσυνδέσμους.

Ειδικός χαρακτήρας

Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει χαρακτήρες από την περιοχή συμβόλων που βρίσκεται στις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Σημάδι μορφοποίησης

Ανοίγει ένα υπομενού για την εισαγωγή ειδικών σημαδιών μορφοποίησης, όπως διάστημα χωρίς κενό, προαιρετική παύλα και διάστημα μηδενικού πλάτους.

Αριθμός σελίδας

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου με τον τρέχοντα αριθμό σελίδας.

Πεδία

Δείχνει τα κοινά πεδία τα οποία μπορείτε να εισάγετε στη διαφάνειά σας.

Στοιχείο ελέγχου φόρμας

Αυτό το υπομενού περιέχει στοιχεία ελέγχου φόρμας όπως πλαίσιο κειμένου, πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής και πλαίσιο καταλόγου που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!