Μορφή

Περιέχει εντολές για μορφοποίηση της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Κείμενο

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές μορφοποίησης κειμένου.

Διάστημα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές απόστασης κειμένου.

Κατάλογοι

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές για δημιουργία και εργασία σε καταλόγους.

Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση από την επιλογή.

Χαρακτήρας

Αλλάζει την γραμματοσειρά και τη μορφοποίηση γραμματοσειράς για τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

Παράγραφος

Τροποποιεί τη μορφή της τρέχουσας παραγράφου, όπως εσοχές και στοίχιση.

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή σε επιλεγμένες παραγράφους και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη μορφή αρίθμησης ή κουκκίδων.

Θέση και μέγεθος

Εικόνα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές για χειρισμό εικόνων.

Αλλάζει το μέγεθος, μετακινεί, περιστρέφει ή αλλάζει τη κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου.

Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή.

Περιοχή

Ρυθμίζει τις ιδιότητες γεμίσματος του επιλεγμένου αντικείμενου σχεδίασης.

Γνωρίσματα κειμένου

Ορίζει τις ιδιότητες για διάταξη και αγκύρωση για το κείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο κειμένου ή σχεδίασης.

Στρώση

Εισάγει μια νέα στρώση ή τροποποιεί μια στρώση στο έγγραφο. Οι στρώσεις είναι διαθέσιμες μόνο στο Draw, όχι στο Impress.

Ανοίγει το παράθυρο τεχνοτροπιών της πλευρικής στήλης, που αναφέρει τις διαθέσιμες τεχνοτροπίες γραφικών και παρουσιάσεων για εφαρμογή και επεξεργασία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!