Μορφή

Περιέχει εντολές για μορφοποίηση της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Κείμενο

Ανοίγει υπομενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές μορφοποίησης κειμένου.

Απόσταση

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές απόστασης κειμένου.

Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση από την επιλογή.

Χαρακτήρας

Αλλάζει την γραμματοσειρά και τη μορφοποίηση γραμματοσειράς για τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

Παράγραφος

Τροποποιεί την μορφή της τρέχουσας παραγράφου, όπως τις εσοχές και την στοίχιση.

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή σε επιλεγμένες παραγράφους και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη μορφή αρίθμησης ή κουκκίδων.

Θέση και μέγεθος

Αλλάζει το μέγεθος, μετακινεί, περιστρέφει ή αλλάζει τη κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου.

Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή.

Περιοχή

Ρυθμίζει τις ιδιότητες γεμίσματος του επιλεγμένου αντικείμενου σχεδίασης.

Γνωρίσματα κειμένου

Ορίζει τις ιδιότητες για διάταξη και αγκύρωση για το κείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο κειμένου ή σχεδίασης.

Στρώση

Αλλάζει τις ιδιότητες της επιλεγμένης στρώσης.

Ανοίγει το παράθυρο τεχνοτροπιών της πλευρικής στήλης, που αναφέρει τις διαθέσιμες τεχνοτροπίες γραφικών και παρουσιάσεων για εφαρμογή και επεξεργασία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!