Επεξεργασία

Οι εντολές σε αυτό το μενού χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία εγγράφων σχεδίου (παραδείγματος χάρη, αντιγραφή και επικόλληση).

Αναίρεση

Αντιστρέφει την τελευταία εντολή ή την τελευταία καταχώριση που πληκτρολογήσατε. Για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος στο εικονίδιο Αναίρεση στην βασική γραμμή εργαλείων.

Ακύρωση αναίρεσης

Αντιστρέφει την ενέργεια της τελευταίας εντολής Αναίρεσης. Για να επιλέξετε το βήμα Αναίρεση που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Ακύρωση αναίρεσης στη βασική γραμμή.

Αποκοπή

Αφαιρεί και αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην τοποθεσία του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Επικόλληση ειδικού μενού

Εισάγει τα περιεχόμενα του προχείρου στο τρέχον αρχείο σε μορφή που μπορείτε να καθορίσετε.

Επιλογή όλων

Επιλέγει όλο το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου, πλαισίου, ή αντικειμένου κειμένου.

Εύρεση & αντικατάσταση

Βρίσκει ή αντικαθιστά κείμενο ή μορφές στο τρέχον έγγραφο.

Σημεία

Σας επιτρέπει την επεξεργασία σημείων στο σχέδιο σας.

Σημεία προσκόλλησης

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε σημεία προσκόλλησης στο σχέδιό σας.

Διπλότυπο

Δημιουργεί ένα ή περισσότερα αντίγραφα ενός επιλεγμένου αντικειμένου.

Παράλληλη αυξομείωση

Δημιουργεί σχήματα και τα κατανέμει με ομοιόμορφα βήματα μεταξύ δύο αντικειμένων σχεδίασης.

Πεδία

Επεξεργάζεται τις ιδιότητες ενός εισηγμένου πεδίου.

Διαγραφή διαφάνειας

Διαγράφει την τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα.

Συνδέσεις

Μπορείτε να αλλάξετε ή να σπάσετε κάθε σύνδεσμο προς εξωτερικά αρχεία στο τρέχον έγγραφο. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου στην πιο πρόσφατα αποθηκευμένη έκδοση του συνδεδεμένου εξωτερικού αρχείου. Αυτή η εντολή δεν ισχύει για υπερσυνδέσμους και δεν είναι διαθέσιμη εάν το τρέχον έγγραφο δεν περιέχει συνδέσμους προς άλλα αρχεία.

Αντικείμενο OLE

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο αντικείμενο OLE που εισαγάγατε από το υπομενού Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE.

Yπερσύνδεσμος

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε υπερσυνδέσμους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!