Χαρακτηριστικά του LibreOffice Draw

Το LibreOffice Draw σας επιτρέπει να δημιουργήσετε απλά και σύνθετα σχέδια και να τα εξαγάγετε σε διάφορες κοινές μορφές εικόνας. Μπορείτε επίσης να εισάγετε στο σχέδιο σας, τους πίνακες, τα διαγράμματα, τους τύπους και τα άλλα στοιχεία που δημιουργήσατε, με άλλα προγράμματα του LibreOffice.

Διανυσματικά γραφικά αντικείμενα

Το LibreOffice Draw δημιουργεί διανυσματικές γραφικές παραστάσεις χρησιμοποιώντας τις γραμμές και τις καμπύλες που καθορίζονται από τα μαθηματικά διανύσματα. Τα διανύσματα περιγράφουν τις γραμμές, τις ελλείψεις, και τα πολύγωνα σύμφωνα με τη γεωμετρία τους.

Δημιουργία αντικειμένων 3Δ

Με το Draw του LibreOffice μπορείτε να δημιουργήσετε απλά 3Δ αντικείμενα όπως οι κύβοι, οι σφαίρες, και οι κύλινδροι και να τροποποιήσετε ακόμη και την προέλευση φωτός των αντικειμένων.

Πλέγματα και γραμμές προσκόλλησης

Τα πλέγματα και οι γραμμές προσκόλλησης παρέχουν ένα οπτικό βοήθημα για να σας βοηθήσουν να στοιχίσετε τα αντικείμενα στο σχέδιό σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να προσκολλήσετε ένα αντικείμενο σε μια γραμμή πλέγματος, γραμμή προσκόλλησης ή στην άκρη ενός άλλου αντικειμένου.

Σύνδεση αντικειμένων στην προβολή σχέσεων

Μπορείτε να συνδέσετε αντικείμενα στο $ [officename] Draw με ειδικές γραμμές που ονομάζονται "σύνδεσμοι" για να δείξετε τη σχέση μεταξύ αντικειμένων. Οι σύνδεσμοι συνδέονται με σημεία προσκόλλησης σε αντικείμενα σχεδίασης και παραμένουν προσκολλημένα όταν μετακινούνται τα συνδεδεμένα αντικείμενα. Οι σύνδεσμοι είναι χρήσιμοι για τη δημιουργία οργανογραμμάτων και τεχνικών διαγραμμάτων.

Προβολή διαστάσεων

Τα τεχνικά διαγράμματα παρουσιάζουν συχνά τις διαστάσεις των αντικειμένων στο σχέδιο. Στην Σχεδίαση του LibreOffice, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές διάστασης για να υπολογίσετε και να εμφανίσετε τις γραμμικές διαστάσεις.

Συλλογή

Η Συλλογή περιέχει εικόνες, κινούμενες εικόνες, ήχους και άλλα στοιχεία που μπορείτε να εισάγετε και να χρησιμοποιήσετε στα σχέδιά σας καθώς επίσης και στα άλλα προγράμματα του LibreOffice.

Μορφές αρχείων γραφικών αντικειμένων

Στο LibreOffice Draw μπορείτε να εξαγάγετε τα γραφικά αντικείμενα σε πολλές μορφές αρχείων, όπως bmp, στο GIF, JPG, και PNG

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!