Γραμμή σχεδίασης

Η γραμμή εργαλείων Σχεδίαση παρέχει όλα τα κύρια εργαλεία για σχεδίαση.

Επιλογή

Σας επιτρέπει να επιλέγετε αντικείμενα στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο

Επιλογή

Χρώμα γραμμής

Ορίζει το χρώμα γραμμής του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο χρώμα γραμμής

Χρώμα γραμμής

Χρώμα γεμίσματος

Ορίζει το χρώμα περιοχής του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο Περιοχή

Περιοχή

Γραμμή

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που μεταφέρετε στο τρέχον έγγραφο. Για να περιορίσετε τη γραμμή σε 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ τη μεταφέρετε.

Εικονίδιο γραμμής

Γραμμή

Ορθογώνιο

Σχεδιάζει ένα συμπαγές ορθογώνιο όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μια γωνία του ορθογωνίου, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο ορθογωνίου

Ορθογώνιο

Έλλειψη

Σχεδιάζει ένα συμπαγές ωοειδές αντικείμενο όπου μεταφέρετε στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ όπου επιθυμείτε να σχεδιάσετε το ωοειδές αντικείμενο , και σύρετε στο μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε έναν κύκλο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο έλλειψης

Έλλειψη

Βέλη

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Βέλη, όπου μπορείτε να προσθέσετε ευθείες γραμμές, γραμμές με βέλη, και γραμμές διαστάσεων στην τρέχουσα διαφάνεια ή σελίδα.

Καμπύλη

Το εικονίδιο καμπύλης της γραμμής σχεδίασης ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Γραμμές, όπου μπορείτε να προσθέσετε γραμμές και σχήματα στην τρέχουσα διαφάνεια.

Εικονίδιο καμπύλης

Καμπύλη

Γραμμές σύνδεσης

Εικονίδιο σύνδεσης

Σύνδεσμος

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Γραμμές συνδέσεις , όπου μπορείτε να προσθέσετε συνδέσεις σε αντικείμενα στην τρέχουσα διαφάνεια. Μία σύνδεση είναι μία γραμμή που συνδέει αντικείμενα, και παραμένει ενωμένη όταν τα αντικείμενα μετακινούνται. Αν αντιγράψετε ένα αντικείμενο με σύνδεση, η σύνδεση αντιγράφεται επίσης.

Βασικά σχήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βασικά Σχήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε διάφορα γραφικά και σχέδια στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο βασικών σχημάτων

Βασικά σχήματα

Σχήματα συμβόλων

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σχήματα συμβόλων από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο σχημάτων συμβόλων

Σχήματα συμβόλων

Βέλη μπλοκ

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βέλη Μπλοκ, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο βελών μπλοκ

Βέλη μπλοκ

Διάγραμμα ροής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Διάγραμμα ροής, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο διαγραμμάτων ροής

Διαγράμματα ροής

Υπομνήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Υπομνήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο επεξηγήσεων

Υπομνήματα

Αστέρια και λάβαρα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Αστέρια και Λάβαρα από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο αστεριών

Αστέρια

3Δ αντικείμενα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων 3Δ αντικείμενα. Τα αντικείμενα είναι τρισδιάστατα, με βάθος, φωτισμό και αντανάκλαση. Κάθε αντικείμενο που εισάγεται σχηματίζει αρχικά μια τρισδιάστατη σκηνή. Μπορείτε να πατήσετε F3 για να μπείτε στη σκηνή. Για αυτά τα τρισδιάστατα αντικείμενα, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εφέ 3Δ για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες.

Εικονίδιο 3Δ αντικειμένων

3Δ αντικείμενα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!