Γραμμή σχεδίασης

Η γραμμή εργαλείων Σχεδίαση παρέχει όλα τα κύρια εργαλεία για σχεδίαση.

Επιλογή

Σας επιτρέπει να επιλέγετε αντικείμενα στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο

Επιλογή

Ορθογώνιο

Σχεδιάζει ένα συμπαγές ορθογώνιο όπου κάνετε μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε μια γωνία του ορθογωνίου, και μεταφέρετέ την μέχρι το μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Ορθογώνιο

Έλλειψη

Σχεδιάζει ένα συμπαγές ωοειδές αντικείμενο όπου μεταφέρετε στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ όπου επιθυμείτε να σχεδιάσετε το ωοειδές αντικείμενο , και σύρετε στο μέγεθος που προτιμάτε. Για να σχεδιάσετε έναν κύκλο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά τη μεταφορά.

Εικονίδιο

Έλλειψη

Κείμενο

Σχεδιάζει ένα πεδίο κειμένου όπου κάνετε κλικ ή μεταφορά στο τρέχον έγγραφο. Κάντε κλικ οπουδήποτε στο έγγραφο , έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό σας.

Εικονίδιο

Κείμενο

Καμπύλη

Το εικονίδιο καμπύλης της γραμμής σχεδίασης ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Γραμμές, όπου μπορείτε να προσθέσετε γραμμές και σχήματα στην τρέχουσα διαφάνεια.

Εικονίδιο

Καμπύλη

Γραμμές σύνδεσης

Icon

Σύνδεσμος

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Γραμμές συνδέσεις , όπου μπορείτε να προσθέσετε συνδέσεις σε αντικείμενα στην τρέχουσα διαφάνεια. Μία σύνδεση είναι μία γραμμή που συνδέει αντικείμενα, και παραμένει ενωμένη όταν τα αντικείμενα μετακινούνται. Αν αντιγράψετε ένα αντικείμενο με σύνδεση, η σύνδεση αντιγράφεται επίσης.

Γραμμές και Βέλη

Ανοίγει την γραμμή εργαλείων Βελών για την εισαγωγή γραμμών και βελών.

3Δ αντικείμενα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων 3Δ αντικείμενα. Τα αντικείμενα είναι τριών διαστάσεων, με βάθος, φωτισμό και ανάκλαση. Κάθε εισαγόμενο αντικείμενο αρχικά σχηματίζει μια 3Δ σκηνή. Μπορείτε να πατήσετε F3 για εισαγωγή της σκηνής. Για αυτά τα 3Δ αντικείμενα, μπορείτε να ανοίξετε τον 3Δ διάλογο εφέ για επεξεργασία των ιδιοτήτων.

Εικονίδιο

3Δ αντικείμενα

Βασικά σχήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βασικά Σχήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε διάφορα γραφικά και σχέδια στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο βασικών σχημάτων

Βασικά σχήματα

Σχήματα συμβόλων

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σχήματα συμβόλων από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο σχημάτων συμβόλων

Σχήματα συμβόλων

Βέλη μπλοκ

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βέλη Μπλοκ, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο βελών μπλοκ

Βέλη μπλοκ

Διάγραμμα ροής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Διάγραμμα ροής, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο διαγραμμάτων ροής

Διαγράμματα ροής

Υπομνήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Υπομνήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο επεξηγήσεων

Υπομνήματα

Αστέρια και λάβαρα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Αστέρια και Λάβαρα από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Εικονίδιο αστεριών

Αστέρια

Σημεία

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε σημεία του σχεδίου σας.

Σημεία προσκόλλησης

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε σημεία προσκόλλησης στο σχέδιό σας.

Σε καμπύλη

Μετατρέπει το επιλεγμένο αντικείμενο σε καμπύλη Bézier.

Σε πολύγωνο

Μετατρέπει το επιλεγμένο αντικείμενο σε πολύγωνο (ένα κλειστό αντικείμενο με περίγραμμα από ευθείες γωνίες). Δεν θα μεταβληθεί η εμφάνιση του αντικειμένου. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να δεξιοπατήσετε και να επιλέξετε Επεξεργασία σημείων για να εμφανίσετε τις αλλαγές.

Μετασχηματισμοί

Τροποποιεί το σχήμα, τον προσανατολισμό ή το γέμισμα του επιλεγμένου αντικειμένου(ων).

Στοίχιση

Τροποποιεί την στοίχιση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο

Στοίχιση

Τακτοποίηση

Μεταβάλλει την ταξινόμηση της στοίβας ενός επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο

Τακτοποίηση

Από αρχείο

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για την εισαγωγή μιας εικόνας στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο εικόνας

Εικόνα

Εισαγωγή

Εικονίδιο

Εισαγωγή

Πεδία ελέγχου φόρμας

Η γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας ή το υπομενού περιέχουν εργαλεία που χρειάζονται για να δημιουργήσετε διαδραστική φόρμα.

Εικονίδιο επιλογής

Στοιχεία ελέγχου φόρμας

Εξώθηση ναι/όχι

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα 3Δ εφέ για τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!