Γραμμή εργαλείων γραμμής και γεμίσματος

Η Γραμμή εργαλείων γραμμής και γεμίσματος διαθέτει όλες τις απαραίτητες εντολές για την τρέχουσα λειτουργία επεξεργασίας.

Ορίζει εάν θα εμφανίζει ή θα κρύβει το παράθυρο Τεχνοτροπίες, από το οποίο μπορείτε να εκχωρήσετε και να οργανώσετε τις τεχνοτροπίες.

Εικονίδιο τεχνοτροπιών

Τεχνοτροπίες

Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή.

Εικονίδιο γραμμή

Γραμμή

Στυλ των άκρων γραμμής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σύμβολα βελών. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα που εμφανίζονται για να ορίσετε το στυλ για το τέλος της επιλεγμένης γραμμής.

Εικονίδιο άκρων γραμμής

Στυλ των άκρων γραμμής

Πρότυπο γραμμής

Επιλέξτε την τεχνοτροπία γραμμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εικονίδιο

Στυλ γραμμής

Πλάτος γραμμής

Επιλέξτε το πλάτος για τη γραμμή. Μπορείτε να προσαρτήσετε μια μονάδα μέτρησης. Μηδενικό πλάτος γραμμής έχει ως αποτέλεσμα μία γραμμή-τρίχα με πλάτος ενός εικονοστοιχείου στο μέσο εξόδου.

Εικονίδιο

Πλάτος γραμμής

Χρώμα γραμμής

Επιλέξτε χρώμα για τη γραμμή.

Εικονίδιο

Χρώμα γραμμής

Περιοχή

Ρυθμίζει τις ιδιότητες γεμίσματος του επιλεγμένου αντικείμενου σχεδίασης.

Εικονίδιο περιοχής

Περιοχή

Πρότυπο / Γέμισμα επιφάνειας

Επιλέξτε τον τύπο γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Εικονίδιο

Στυλ περιοχής / Γέμισμα

Σκιά

Σκίαση

Προσθέτει μία σκιά στο επιλεγμένο αντικείμενο. Αν το αντικείμενο έχει ήδη μία σκιά, τότε αυτή αφαιρείται. Αν πατήστε σε αυτό το εικονίδιο ενώ δεν έχετε επιλέξει αντικείμενο, η σκιά προστίθεται στο επόμενο αντικείμενο που θα σχεδιάσετε.

Εικονίδιο προσθήκης σκιάς

Σκίαση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!