Γραμμές εργαλείων

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των γραμμών εργαλείων που διαθέτει το LibreOffice Draw.

Αυτή η σύνοψη περιγράφει τη διαμόρφωση της προεπιλεγμένης γραμμής εργαλείων για το LibreOffice.

Βασική γραμμή εργαλείων

Η Βασική γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη σε κάθε εφαρμογή του LibreOffice .

Γραμμή σχεδίασης

Η γραμμή εργαλείων Σχεδίαση παρέχει όλα τα κύρια εργαλεία για σχεδίαση.

Γραμμή εύρεσης

Η γραμμή εργαλείων Εύρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη αναζήτηση στα περιεχόμενα των εγγράφων του LibreOffice.

Γραμμή εργαλείων γραμμής και γεμίσματος

Η γραμμή εργαλείων γραμμής και γεμίσματος περιέχει τις εντολές και τις επιλογές που μπορείτε να εφαρμόσετε στην τρέχουσα προβολή.

Γραμμή πίνακα

Η γραμμή πίνακα περιέχει συναρτήσεις που χρειαζόσαστε όταν δουλεύετε με πίνακες. Φαίνεται όταν μετακινείτε το δρομέα σε πίνακα.

Γραμμή μορφοποίησης κειμένου

Για να εμφανίσετε τη γραμμή Μορφοποίηση κειμένου, τοποθετήστε το δείκτη μέσα σε ένα αντικείμενο κειμένου.

Εργαλειοθήκη εικόνας

Χρησιμοποιήστε την εργαλειοθήκη Εικόνα για να ορίσετε το χρώμα, την αντίθεση και τις επιλογές φωτεινότητας για τα επιλεγμένα γραφικά αντικείμενα.

Γραμμή επεξεργασίας σημείων

Η γραμμή Επεξεργασία σημείων εμφανίζεται όταν επιλέξετε πολυγωνικό αντικείμενο και πατήσετε Επεξεργασία σημείων.

Γραμμή επιλογών

Η γραμμή εργαλείων Επιλογές θα εμφανιστεί επιλέγοντας Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Επιλογές.

Γραμμή χρωμάτων

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή Χρώμα. Για να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε τον πίνακα χρώματος που εμφανίζεται, επιλέξτε Μορφή - Περιοχή και έπειτα πατήστε την καρτέλα Χρώματα.

Γραμμή κατάστασης

Η Γραμμή κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες για το έγγραφό σας, συμπεριλαμβανομένου του επιλεγμένου αντικειμένου. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε μερικά στοιχεία της γραμμής κατάστασης για να ανοίξετε ένα σχετικό παράθυρο διαλόγου.

Ρυθμίσεις 3Δ

Η γραμμή εργαλείων Ρυθμίσεις 3Δ ελέγχει τις ιδιότητες των επιλεγμένων 3Δ αντικειμένων.

Fontwork

Η γραμμή εργαλείων FontWork εμφανίζεται όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο FontWork.

Εισαγωγή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!