Προβολή

Καθορίζει τις ιδιότητες προβολής των εγγράφων του Draw.

Κανονική

Εναλλαγή σε κανονική προβολή της σελίδας.

Κύριο

Εναλλαγή στην κύρια προβολή.

Διεπαφή χρήστη

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου επιλογής διάταξης διεπαφής χρήστη.

Εργαλειοθήκες

Ανοίγει ένα υπομενού για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τις γραμμές εργαλείων. Μια γραμμή εργαλείων περιέχει εικονίδια και επιλογές που σας επιτρέπουν να έχετε άμεση πρόσβαση στις εντολές του LibreOffice.

Γραμμή κατάστασης

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή Κατάσταση στο κάτω άκρο του παραθύρου.

Ταμπλό

Εναλλάσει την προβολή του ταμπλό

Χάρακες

Εμφανίζει ή αποκρύπτει χάρακες στο πάνω και στο αριστερό ή δεξιό άκρο του χώρου εργασίας.

Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές

Εναλλαγή της ορατότητας των σημείων πλέγματος και των γραμμών οδηγών για να βοηθηθεί η μετακίνηση αντικειμένου και η ακριβής τοποθέτηση στο τρέχον φύλλο.

Οδηγοί προσκόλλησης

Καθορίζει τις επιλογές εμφάνισης των οδηγών προσκόλλησης.

Σχόλια

Εμφάνιση ή απόκρυψη σχολίων στη σελίδα.

Χρώμα/Διαβάθμιση του γκρι

Εμφανίζει διαφάνειες με χρώμα, διαβάθμιση του γκρι, ή ασπρόμαυρο.

Πλευρική στήλη

Η πλευρική στήλη είναι μια κάθετη γραφική διεπαφή χρήστη που παρέχει κυρίως ιδιότητες συμφραζομένων, διαχείριση τεχνοτροπιών, περιήγηση εγγράφου και γνωρίσματα συλλογής μέσων.

Ανοίγει το παράθυρο τεχνοτροπιών της πλευρικής στήλης, που αναφέρει τις διαθέσιμες τεχνοτροπίες γραφικών και παρουσιάσεων για εφαρμογή και επεξεργασία.

Συλλογή

Ανοίγει την προσάρτηση Συλλογή της πλευρικής γραμμής, όπου μπορείτε να επιλέξετε εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα για εισαγωγή στο έγγραφό σας.

Περιήγηση

Ανοίγει τον Περιηγητή, όπου μπορείτε γρήγορα να μεταβείτε σε άλλες διαφάνειες ή να μετακινηθείτε μεταξύ ανοικτών αρχείων.

Γραμμή χρωμάτων

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή Χρώμα.

Μετακίνηση

Χρήση για μετακίνηση της θέσης της σελίδας στο παράθυρο. Όταν ενεργοποιηθεί, η εμφάνιση του δείκτη του ποντικιού αλλάζει. Πατήστε τη σελίδα και σύρτε στην επιθυμητή θέση.

Εστίαση

Μικραίνει η μεγεθύνει την οθόνη του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!