Προβολή

Καθορίζει τις ιδιότητες προβολής των εγγράφων του Draw.

Κανονική

Εναλλαγή σε κανονική προβολή της σελίδας.

Κύρια διαφάνεια

Εναλλαγή σε προβολή της κύριας διαφάνειας.

Χρώμα/Διαβάθμιση του γκρι

Εμφανίζει διαφάνειες με χρώμα, διαβάθμιση του γκρι, ή ασπρόμαυρο.

Ταμπλό

Εναλλάσει την προβολή του ταμπλό

Γραμμή κατάστασης

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή Κατάσταση στο κάτω άκρο του παραθύρου.

Χάρακες

Εμφανίζει ή αποκρύπτει χάρακες στο πάνω και στο αριστερό ή δεξιό άκρο του χώρου εργασίας.

Πλέγμα

Ρυθμίζει τις ιδιότητες προβολής ενός πλέγματος.

Γραμμές προσκόλλησης

Καθορίζει τις επιλογές προβολής για τις γραμμές προσκόλλησης.

Περιήγηση

Ανοίγει τον Περιηγητή, όπου μπορείτε γρήγορα να μεταβείτε σε άλλες διαφάνειες ή να μετακινηθείτε μεταξύ ανοικτών αρχείων.

Εστίαση

Μικραίνει η μεγεθύνει την οθόνη του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!