Προβολή

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για τον έλεγχο της εμφάνισης του εγγράφου στην οθόνη, την αλλαγή της διεπαφής χρήστη και την πρόσβαση στα πλαίσια της πλευρικής γραμμής.

Κανονική

Εναλλαγή σε κανονική προβολή της σελίδας.

Κύριο

Εναλλαγή στην κύρια προβολή.

Διεπαφή χρήστη

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου επιλογής διάταξης διεπαφής χρήστη.

Εργαλειοθήκες

Ανοίγει ένα υπομενού για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τις γραμμές εργαλείων. Μια γραμμή εργαλείων περιέχει εικονίδια και επιλογές που σας επιτρέπουν να έχετε άμεση πρόσβαση στις εντολές του LibreOffice.

Γραμμή κατάστασης

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή Κατάσταση στο κάτω άκρο του παραθύρου.

Εμφάνιση ή απόκρυψη του .

Χάρακες

Εμφανίζει ή αποκρύπτει χάρακες στο πάνω και στο αριστερό ή δεξιό άκρο του χώρου εργασίας.

Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές

Εναλλάξτε την ορατότητα των σημείων πλέγματος και των γραμμών των οδηγών για να βοηθήσετε την κίνηση του αντικειμένου και την ακριβή θέση στην τρέχουσα σελίδα.

Οδηγοί προσκόλλησης

Καθορίζει τις επιλογές εμφάνισης των οδηγών προσκόλλησης.

Σχόλια

Εμφάνιση ή απόκρυψη σχολίων στη σελίδα.

Χρώμα/Διαβάθμιση του γκρι

Εμφανίζει διαφάνειες με χρώμα, διαβάθμιση του γκρι, ή ασπρόμαυρο.

Πλευρική στήλη

Η πλευρική στήλη είναι ένα κατακόρυφο γραφικό περιβάλλον χρήστη που παρέχει κυρίως ιδιότητες συμφραζομένων, διαχείριση τεχνοτροπιών, πλοήγηση εγγράφων, συλλογή πολυμέσων και περισσότερες δυνατότητες.

Ανοίγει το παράθυρο τεχνοτροπιών της πλευρικής στήλης, που αναφέρει τις διαθέσιμες τεχνοτροπίες γραφικών και παρουσιάσεων για εφαρμογή και επεξεργασία.

Συλλογή

Ανοίγει την προσάρτηση Συλλογή της πλευρικής γραμμής, όπου μπορείτε να επιλέξετε εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα για εισαγωγή στο έγγραφό σας.

Περιήγηση

Ανοίγει τον Περιηγητή, όπου μπορείτε γρήγορα να μεταβείτε σε άλλες διαφάνειες ή να μετακινηθείτε μεταξύ ανοικτών αρχείων.

Γραμμή χρωμάτων

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή Χρώμα.

Μετακίνηση

Χρήση για μετακίνηση της θέσης της σελίδας στο παράθυρο. Όταν ενεργοποιηθεί, η εμφάνιση του δείκτη του ποντικιού αλλάζει. Πατήστε τη σελίδα και σύρτε στην επιθυμητή θέση.

Εστίαση

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εστίαση και προβολή διάταξης για να σας επιτρέψει να ορίσετε τον συντελεστή εστίασης για την εμφάνιση του τρέχοντος εγγράφου .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!