Αρχείο

Αυτό το μενού περιέχει γενικές εντολές για εργασία με έγγραφα Draw, όπως δημιουργία, άνοιγμα, κλείσιμο και εκτύπωση. Για να κλείσετε το LibreOffice Draw, πατήστε στο Έξοδος.

Δημιουργία

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο LibreOffice.

Άνοιγμα

Ανοίγει ένα τοπικό ή απομακρυσμένο αρχείο. Είναι δυνατό το άνοιγμα πολλών αρχείων.

Άνοιγμα απομακρυσμένου

Ανοίγει ένα έγγραφο που βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη υπηρεσία αρχείων.

Πρόσφατα έγγραφα

Εμφανίζει τα προσφάτως ανοιγμένα αρχεία. Για να ανοίξετε ένα αρχείο από τον κατάλογο, επιλέξτε το όνομά του.

Οδηγοί

Σας καθοδηγεί στη δημιουργία επαγγελματικών και προσωπικών επιστολών, φαξ, ημερολογίων και άλλων.

Πρότυπα

Σας επιτρέπει να οργανώνετε και να επεξεργάζεστε τα πρότυπα σας και να αποθηκεύετε το τρέχον αρχείο ως πρότυπο.

Κλείσιμο

Κλείνει το τρέχον έγγραφο χωρίς έξοδο από το πρόγραμμα.

Αποθήκευση

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο.

Αποθήκευση απομακρυσμένου...

Αποθηκεύει ένα έγγραφο που βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη υπηρεσία αρχείων.

Αποθήκευση ως

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο σε μια διαφορετική θέση, ή με διαφορετικό όνομα ή τύπο αρχείου

Αποθήκευση αντιγράφου

Αποθήκευση αντιγράφου του τρέχοντος εγγράφου με άλλο όνομα ή θέση.

Αποθήκευση όλων

Αποθηκεύει όλα τα τροποποιημένα έγγραφα του LibreOffice.

Επαναφόρτωση

Αντικαθιστά το τρέχον έγγραφο με την τελευταία αποθηκευμένη έκδοσή του.

Εκδόσεις

Αποθηκεύει και διαχειρίζεται πολλαπλές εκδόσεις του τρέχοντος εγγράφου στο ίδιο αρχείο. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε, να διαγράψετε και να συγκρίνετε προηγούμενες εκδόσεις.

Εξαγωγή

Εξάγει την παρουσίαση ή το σχέδιο σας και ορίζει τις επιλογές εξαγωγής.

Εξαγωγή ως PDF

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο με την φορητή μορφή εγγράφου (PDF) έκδοσης 1.4. Ένα αρχείο PDF μπορεί να προβληθεί και να εκτυπωθεί σε οποιαδήποτε λειτουργικό με άθικτη την αρχική μορφοποίησή του, υπό τον όρο ότι το λογισμικό που το υποστηρίζει έχει εγκατασταθεί.

Αποστολή

Αποστέλλει ένα αντίγραφο του τρέχοντος εγγράφου σε διαφορετικές εφαρμογές.

Ιδιότητες

Εμφανίζει τις ιδιότητες για το τρέχον αρχείο, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών όπως το πλήθος λέξεων και την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου.

Ψηφιακές υπογραφές

Προσθέτει και αφαιρεί ψηφιακές υπογραφές από και προς το έγγραφό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το διάλογο για να δείτε τα πιστοποιητικά.

Προεπισκόπηση στον περιηγητή διαδικτύου

Δημιουργεί ένα προσωρινό αντίγραφο του τρέχοντος εγγράφου σε μορφή HTML, ανοίγει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων του συστήματος και εμφανίζει το αρχείο HTML στο πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων.

Εκτύπωση

Εκτυπώνει το τρέχον έγγραφο, επιλογή, ή τις σελίδες που καθορίζετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις επιλογές εκτύπωσης για το τρέχον έγγραφο. Οι επιλογές εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή για το τρέχον έγγραφο και αλλάξτε τις επιλογές εκτύπωσης.

Έξοδος από το LibreOffice

Κλείνει όλα τα προγράμματα του LibreOffice και σας προτρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Αυτή η εντολή δεν υπάρχει στα συστήματα macOS.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!