Μενού

Αυτή η ενότητα περιέχει μια περιγραφή όλων των μενού σχεδίασης, των υπομενού και των παραθύρων διαλόγου, του LibreOffice Draw.

Εικονίδιο σημείωσης

Το παράθυρο που περιέχει το έγγραφο στο οποίο θέλετε να δουλέψετε πρέπει να είναι επιλεγμένο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εντολές μενού. Παρόμοια, πρέπει να επιλέξετε ένα αντικείμενο στο έγγραφο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού που συνδέονται με αυτό το αντικείμενο.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Τα μενού εξαρτώνται από το περιβάλλον, που σημαίνει ότι οι διαθέσιμες εντολές μενού είναι εκείνες οι οποίες έχουν σχέση με την εργασία που πραγματοποιείται εκείνη τη στιγμή. Αν ο δρομέας βρίσκεται σε κείμενο, τότε θα είναι διαθέσιμες όλες οι εντολές μενού οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία κειμένου. Εάν, για παράδειγμα, έχετε επιλέξει γραφικά σε ένα έγγραφο, θα εμφανιστούν όλες οι εντολές μενού που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία γραφικών.


Αρχείο

Αυτό το μενού περιέχει γενικές εντολές για εργασία με έγγραφα Draw, όπως δημιουργία, άνοιγμα, κλείσιμο και εκτύπωση. Για να κλείσετε το LibreOffice Draw, πατήστε στο Έξοδος.

Επεξεργασία

Οι εντολές σε αυτό το μενού χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία εγγράφων σχεδίου (παραδείγματος χάρη, αντιγραφή και επικόλληση).

Προβολή

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για τον έλεγχο της εμφάνισης του εγγράφου στην οθόνη, την αλλαγή της διεπαφής χρήστη και την πρόσβαση στα πλαίσια της πλευρικής γραμμής.

Εισαγωγή

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εισάγετε στοιχεία όπως γραφικά και οδηγούς, σε έγγραφα Draw.

Μορφή

Περιέχει εντολές για μορφοποίηση της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Σελίδα

Αυτό το μενού παρέχει διαχείριση σελίδας σχεδίου και εντολές πλοήγησης.

Σχήμα

Αυτό το μενού παρέχει διαχείριση αντικειμένων σχήματος.

Εργαλεία

Παράθυρο

Περιέχει εντολές για τη διαχείριση και την προβολή των παραθύρων εγγράφων.

Βοήθεια

Το μενού Βοήθειας σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να ελέγξετε το σύστημα βοήθειας του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!