Προσθήκη κειμένου

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κειμένου που μπορείτε να προσθέσετε σε μία σχεδίαση ή παρουσίαση:

Προσθήκη πλαισίου κειμένου

 1. Πατήστε το εικονίδιο ΚείμενοΕικονίδιο και μετακινήστε τον δείκτη ποντικιού εκεί που θέλετε να εισάγετε το πλαίσιο κειμένου.

 2. Σχεδιάστε ένα πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που επιθυμείτε στο έγγραφό σας.

 3. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό στο πλαίσιο κειμένου.

Κάντε διπλό κλικ στο κείμενο για να το επεξεργαστείτε ή να μορφοποιήσετε τις επιλογές κειμένου, όπως το μέγεθος ή το χρώμα της γραμματοσειράς. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του αντικειμένου που περιέχει κείμενο για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητές του, όπως το χρώμα του περιγράμματος ή την τακτοποίηση του μπροστά ή πίσω από διαφορετικά αντικείμενα.

Προσαρμογή κειμένου σε πλαίσια

 1. Δημιουργήστε ένα πλαίσιο κειμένου όπως περιγράφεται στα βήματα πιο πάνω. Το μέγεθος του πλαισίου καθορίζει το μέγεθος του κειμένου.

 2. Με το αντικείμενο κειμένου επιλεγμένο, επιλέξτε Μορφή - Κείμενο. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Κείμενο.

 3. Στη σελίδα της καρτέλας Κείμενο, αποεπιλέξτε το πεδίο ελέγχου Προσαρμογή ύψους στο κείμενο, ύστερα επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Προσαρμογή στο πλαίσιο. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Τώρα μπορείτε να αλλάζετε το μέγεθος του πλαισίου κειμένου και να αλλάζει και το σχήμα των χαρακτήρων του κειμένου.

Κείμενο συνδεδεμένο σε γραφικό αντικείμενο

Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο σε οποιοδήποτε γραφικό αντικείμενο αφού κάνετε διπλό κλικ σε αυτό.

Για να καθορίσετε την θέση του κειμένου, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις επιλέγοντας Μορφή - Κείμενο.

 1. Παραδείγματος χάρη, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο επεξηγήσειςΕικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων επεξηγήσεις.

 2. Επιλέξτε ένα υπόμνημα και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού σας στην θέση όπου επιθυμείτε αυτή να ξεκινά.

 3. Τραβήξτε με υο ποντίκι σας για να σχεδιάσετε το υπόμνημα.

 4. Εισάγετε το κείμενο.

Αντιγραφή κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο έγγραφο του Writer που έχετε ανοίξει.

 2. Αντιγράψτε το κείμενο στο πρόχειρο (Επεξεργασία - Αντιγραφή).

 3. Κάντε κλικ στη σελίδα ή στη διαφάνεια όπου επιθυμείτε να επικολλήσετε το κείμενο.

 4. Επικολλήστε το κείμενο επιλέγοντας Επεξεργασία - Επικόλληση ή Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση.

  Χρησιμοποιώντας την Ειδική επικόλληση, μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή κειμένου που θα επικολληθεί. Ανάλογα με τις μορφές, μπορείτε να αντιγράψετε διαφορετικές ιδιότητες κειμένου.

Εισαγωγή κειμένου

 1. Κάντε κλικ στη σελίδα ή στη διαφάνεια όπου επιθυμείτε να εισάγετε το κείμενο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Αρχείο.

 3. Επιλέξτε ένα αρχείο κειμένου (*.txt) ή ένα αρχείο HTML και κάντε κλικ στην Εισαγωγή. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή κειμένου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εισάγετε το κείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!