Περιστροφή αντικειμένων

Μπορείτε να περιστρέψετε ένα αντικείμενο γύρω από το προεπιλεγμένο σημείο περιστροφής του (κεντρικό σημείο) ή ένα σημείο περιστροφής που σχεδιάζετε.

Icon

Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε. Στη γραμμή εργαλείων Μετασχηματισμοί στο LibreOffice Draw ή στη γραμμή Σχεδίαση στο LibreOffice Impress, πατήστε στο εικονίδιο Περιστροφή.

Μετακινήστε το δείκτη σε ένα γωνιακό χειριστή έτσι ώστε ο δείκτης να μετατραπεί σε ένα σύμβολο περιστροφής. Μεταφέρετε το χειριστή για να περιστρέψετε το αντικείμενο.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift για να περιορίσετε την περιστροφή σε πολλαπλάσια των 15 μοιρών.

Δεξιοπατήστε το αντικείμενο για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Επιλέξτε Θέση και μέγεθος - Περιστροφή για να εισάγετε ακριβή τιμή περιστροφής.

Εικονίδιο

Για να αλλάξετε το σημείο περιστροφής, μεταφέρετε το μικρό κύκλο στο κέντρο του αντικειμένου σε μία νέα τοποθεσία.

Για να καμπυλώσετε το αντικείμενο κατακόρυφα ή οριζόντια, μεταφέρετε κάποιον από τους χειριστές των πλευρών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!