Οδηγίες για τη χρήση του LibreOffice Draw

Στη γενική σελίδα βοήθειας του LibreOffice θα βρείτε οδηγίες που ισχύουν για όλες τις εφαρμογές, όπως η εργασία με παράθυρα και μενού, η προσαρμογή του LibreOffice, οι προελεύσεις δεδομένων, η Συλλογή, η μεταφορά και απόθεση, κλπ.

Εάν θέλετε βοήθεια σε κάποια άλλη εφαρμογή, μεταβείτε στη βοήθεια εκείνης της εφαρμογής μέσω των πεδίων της περιοχής περιήγησης στα αριστερά σας.

Επεξεργασία και ομαδοποίηση αντικειμένων

Τακτοποίηση, στοίχιση και κατανομή αντικειμένων

Βαθμιαίος αποχρωματισμός δύο αντικειμένων

Σχεδιασμός τομέων και τμημάτων

Δημιουργία διπλότυπων αντικειμένων

Ομαδοποίηση αντικειμένων

Συνδυασμός αντικειμένων και κατασκευή σχημάτων

Σύνδεση γραμμών

Συναρμολόγηση αντικειμένων 3Δ

Περιστροφή αντικειμένων

Επεξεργασία χρωμάτων και υφές

Ορισμός προσαρμοσμένων χρωμάτων

Αντικατάσταση χρωμάτων

Δημιουργία γεμισμάτων με διαβάθμιση χρώματος

Επεξεργασία κειμένου

Προσθήκη κειμένου

Fontwork για γραφική τέχνη κειμένου

Εργασία με επίπεδα

Αλλαγή και προσθήκη κύριας

Αλλαγή του διαφάνειας

Περί στρώσεων

Εισαγωγή ή τροποποίηση στρώσης

Μετακίνηση αντικειμένων σε διαφορετική στρώση

Εργασία με στρώσεις

Μετακίνηση αντικειμένων

Διάφορα

Πλήκτρα συντόμευσης για αντικείμενα σχεδίασης

Εισαγωγή γραφικών

Εισαγωγή, Επεξεργασία, Αποθήκευση εικόνων ψηφιογραφίας (Bitmaps)

Αντιγραφή γραφικών από τη Συλλογή

Εισαγωγή αντικειμένων από τη Συλλογή

Εφαρμογή τεχνοτροπιών γραμμών χρησιμοποιώντας γραμμές εργαλείων

Καθορισμός τεχνοτροπιών βέλους

Ορισμός τεχνοτροπιών γραμμών

Χρήση σημείων κόλλησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!